เกิดโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้ คุณฝันอะไร

เกิดโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้ คุณฝันอะไร

18-12-2021
เกิดโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้ คุณฝันอะไร

ศศลักษณ์ มูลรินต๊ะ กองวิชาการวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

เหตุการณ์ระบาดโรคโควิด-19 ครั้งใหญ่ เมื่อต้นปี ค.ศ.2020 ทำให้ผู้คนต้องดำเนินชีวิตในวิถีที่เปลี่ยนไปอย่างมาก จนบางครั้งเกิดภาวะความเครียดจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ทุกคนต้องปรับตัวในการดำเนินชีวิต ทั้ง การกิน การทำงาน การจับจ่ายใช้สอย และนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ความฝันของหลายคนมีความแปลกประหลาด แล้วความฝันในช่วงกักตัวของคุณเป็นเช่นไร

ความฝันเป็นเรื่องราวหรือภาพที่ถูกสร้างขึ้นจากจิตใจของเราขณะหลับ ความฝันเหล่านี้ เป็นได้ทั้งเรื่องสนุกสนาน ตลกขบขัน โรแมนติก หรือแม้กระทั้งเรื่องที่น่ากลัว คนส่วนใหญ่จะฝันประมาณ 3-6 ครั้งต่อคืน และเมื่อตื่นขึ้นมามักจะจำความฝันของตนเองไม่ได้ นักวิทยาศาสตร์คาดว่า สาเหตุของการเกิดความฝันน่าจะมาจากความปรารถนาในจิตใจ หรือเกิดจากการแปลสัญญาณจากสมองและร่างกายขณะหลับ รวมถึงรวบรวมและประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ที่ประสบระหว่างวัน ความฝันส่วนใหญ่จึงเกิดจากชีวิตประจำวัน ด้วยเหตุนี้ เมื่อกิจวัตรของเราเปลี่ยนไปในช่วงที่เกิดโรคระบาด จึงอาจส่งผลต่อความฝันเพื่อช่วยให้เราปรับตัว ดังนั้นความฝันในครั้งนี้จึงอาจไม่ใช่แค่ฝัน แต่เป็นกระบวนการที่สะท้อนถึงสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ

ในช่วงที่ทุกคนต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ความฝันของเราซึ่งถือเป็นสัญญาณทางชีวภาพจึงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ต่าง ๆ ไว้ ดร.เดร์เดอร์ บาร์เร็ตต์ (Deirdre Barrett) นักจิตวิทยา จากโรงเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Medical School) สร้างแบบสำรวจความฝันว่ามีความสัมพันธ์กับช่วง COVID-19 อย่างไร คำตอบที่ได้กว่า 1,800 คำตอบ ภายในเวลา 3 สัปดาห์ครึ่ง ต่างเล่าเรื่องราวความฝันของพวกเขา เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ความฝันของพวกเขามักเกิดจากความวิตกกังวลจากการติดเชื้อ บางครั้งแค่เกิดผดผื่น พวกเขากลับรู้สึกว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัส และความฝันของหลายคนมักเกี่ยวกับการประสบปัญหาต่าง ๆ ในการเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือการที่บางคนฝันถึงแมลง สัตว์ประหลาด และฆาตกร ดร.เดร์เดอร์ ตั้งสมมุติฐานว่า สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแทนของ “ความเจ็บป่วย” แต่เธอเชื่อว่า ความฝันเหล่านี้จะค่อย ๆ หายไป เมื่อคุณรู้สึกว่าถูกคุมคามด้วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 น้อยลง

บางทีการฝันอาจจะบ่งบอกถึงสภาวะจิตใจของคุณ แต่ในอนาคต วิทยาศาสตร์อาจจะช่วยไขคำตอบเกี่ยวกับความฝันให้กระจ่างและนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านจิตใจของคุณได้

 

ที่มา : 1. Dylan Selterman. What’s Going on with People’s Dreams During Quarantine?. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-resistance-hypothesis/202005/what-s-going-people-s-dreams-during-quarantine [13 พฤษภาคม 2563]
2. Hannah Nichols. What does it mean when we dream?. [ออนไลน์]. 2018, แหล่งที่มา: https://www.medicalnewstoday.com/articles/284378 [13 พฤษภาคม 2563]
3. ELISE TAYLOR. Why Are We All Having Such Crazy Dreams? This Researcher Has Some Answers. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: https://www.vogue.com/article/coronavirus-crazy-dreams-harvard-researcher?fbclid=IwAR3cl7shAfl38W7PnjPr0zNvEju3EtECnKnolnaho2qTQE4q_NJ0ulGNeVE [13 พฤษภาคม 2563]
คำค้น : ความฝัน, โควิด-19, Dream, COVID-19

ผู้เขียน : นางสาวศศลักษณ์ มูลรินต๊ะ นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน