การดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage)

การดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage)

13-02-2024
การดักจับและกักเก็บคาร์บอน

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถือเป็นตัวการสำคัญของภาวะเรือนกระจก 

ปัจจุบัน มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมแล้ว นั่นคือกระบวนการ การดักจับและกักเก็บคาร์บอนหรือ CCS (Carbon Capture and Storage) 

เทคโนโลยีนี้คืออะไร และทำงานอย่างไร?

2

3

4

เรื่อง อภิชญา นุชจิโน
กราฟิก ภาวิณี สุพงษ์

ข้อมูลจาก
1. บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด, 7 ข้อน่ารู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์. https://energyfactor.exxonmobil.asia. 2021. แหล่งที่มา : https://energyfactor.exxonmobil.asia/th/reducing-emissions/7-things-to-know-about-carbon-capture-and-storage-technology 
2. บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด, การทำ CCS คืออะไร ทำไมถึงมีความสำคัญกับโลกของเรา. https://energyfactor.exxonmobil.asia. 2022. แหล่งที่มา : https://energyfactor.exxonmobil.asia/th/reducing-emissions/carbon-capture-and-storage/what-is-carbon-capture-and-storage

ข่าวสารที่่คล้ายกัน