สมองของมนุษย์

สมองของมนุษย์

14-12-2021
สมองของมนุษย์

ภาพจาก: http://guru-how.com/

 

   1 ลิตรคือ ปริมาณเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในสมองทุก ๆ 1 นาที ดังนั้นหากสมองขาดเลือดเพียง 8 - 10 วินาที คุณจะหมดสติ แต่หากสมองขาดออกซิเจนไปเพียง 4 - 6 นาที เซลล์สมองก็จะเริ่มตาย

อ้างอิง : วารสาร Science Illustrated

ข่าวสารที่่คล้ายกัน