รู้หรือไม่ “เราไม่สามารถกลืนอาหารและหายใจพร้อมกันได้”

รู้หรือไม่ “เราไม่สามารถกลืนอาหารและหายใจพร้อมกันได้”

17-12-2021
รู้หรือไม่ “เราไม่สามารถกลืนอาหารและหายใจพร้อมกันได้”

   สิ่งที่ร่างกายของคนเราไม่สามารถทำได้ คือหายใจและกลืนอาหารไปพร้อม ๆ กัน เพราะกระบวนการกลืนจะไปยับยั้งกระบวนการหายใจ ด้วยการปิดกั้นอากาศไม่ให้ผ่านเข้าไป ขณะที่อาหารเคลื่อนจากปากไปยังคอหอยและผ่านไปที่กระเพาะอาหาร

ภาพจาก: http://www.health2click.com/private_folder/Article/pre_mum_dad/fat_child/01.jpg

เรียบเรียงโดย : นายมงคล คุ้มวงศ์

ข่าวสารที่่คล้ายกัน