สัปดาห์พิเศษแห่งการเฉลิมฉลองโปรแกรม Scratch

สัปดาห์พิเศษแห่งการเฉลิมฉลองโปรแกรม Scratch

19-12-2021
สัปดาห์พิเศษแห่งการเฉลิมฉลองโปรแกรม Scratch

วันที่ 12 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 2018 เป็นการเปิดตัวโปรแกรม Scratch อย่างเป็นทางการ Scratch เป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างแอนิเมชัน และ เกม ในรูปแบบง่าย ๆ นำมาประยุกต์ใช้งานทางด้านการศึกษาหรือเพื่อความบันเทิง กระตุ้นทักษะการเรียนรู้ ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกัน ตลอดจนและแบ่งปันผลงานที่สร้างขึ้นในชุมชนออนไลน์ได้จึงนับเป็นโปรแกรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่21 ได้เป็นอย่างดี โปรแกรม Scratch สามารถใช้งานได้ฟรี โดยเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยสถาบัน MIT (The Massachusetts Institute of Technology) จุดเด่นคือรูปแบบที่เป็นบล็อกคำสั่ง นำมาวางต่อกัน โดยผู้ใช้ไม่ต้องเขียนคำสั่งใด ๆ และไม่ต้องพิมพ์คำสั่งใหม่ทั้งหมด จึงช่วยลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์และง่ายต่อการใช้งาน ในทุก ๆ ปี MIT จึงได้เชิญชวนให้ร่วมฉลองครบรอบการเปิดตัวโปรแกรม Scratch ด้วยแคมเปญ Scratch Week ซึ่งเป็นกิจกรรมออนไลน์ตลอดทั้งสัปดาห์ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤษภาคม ค.ศ.2021 โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมสร้างสรรค์จินตนาการและแบ่งปันไอเดียแก่ผู้อื่นในชุมชน Scratch ระดับโลกได้ที่ https://sip.scratch.mit.edu/scratchweek/

 

 

ที่มารูปภาพ :
[1]  https://www.technokids.com/blog/apps/5-new-features-in-scratch-3-0/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :
[1] Scratch Week [อินเทอร์เน็ต] (เข้าถึงวันที่ 30 เม.ย. 2564) เข้าได้จาก https://en.scratch-wiki.info/wiki/Scratch_Day
[2] Scratch Week [อินเทอร์เน็ต] (เข้าถึงวันที่ 30 เม.ย. 2564) เข้าได้จาก https://day.scratch.mit.edu/

เรียบเรียง: ยงยุทธ แก้วจำรัส
ตรวจทาน: วิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน