App Store

App Store

17-12-2021
App Store

   App Store คือ แหล่งรวบรวมแอพพลิเคชั่น (Application) สำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ใช้งานระบบปฏิบัติการ iOS เช่น iPhone, iPad, iPod touch เป็นต้น แอพพลิเคชั่นของ App Store สามารถเรียกดูได้จากคอมพิวเตอร์ผ่าน iTunes หรือผ่านสมาร์ทโฟนก็ได้ สำหรับผู้ใช้บริการ App Store นั้นจะต้องสมัคร Apple ID เพื่อใช้สำหรับการใช้บริการในการซื้อหรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ซึ่งมีบริการ 2 รูปแบบ คือแบบมีค่าใช้จ่ายและฟรี การชำระค่าบริการในการซื้อแอพพลิเคชั่นนั้น จะต้องใช้บริการของบัตรเครดิต ซึ่งมีข้อควรระวังในการใช้งาน เพราะอาจเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพสามารถหาผลประโยชน์ได้ ดังนั้นจึงควรระวังในการใช้บัตรเครดิตชำระค่าบริการและห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวของตนเองกับผู้อื่น

ข้อมูลรูปภาพ
https://vintagenu.files.wordpress.com/2012/08/app-store.png
ที่มาของข้อมูล
วิธีการซื้อของจาก Apple Store Thailand อย่างละเอียด http://www.itithai.com/apple-thailand-help/599-how-to-buy-items-apple-store-thailand.html
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ App Store  5 พ.ค. 2557 เข้าถึงวันที่ 25/05/2558 https://support.apple.com/th-th/HT2001
มาทำความรู้จัก App Store http://it-guides.com/mobile-phone/mobile-tips-techniques/app-store

ข่าวสารที่่คล้ายกัน