รู้หรือไม่...นกสามารถหลับได้ขณะที่มันกำลังบิน

รู้หรือไม่...นกสามารถหลับได้ขณะที่มันกำลังบิน

18-12-2021
รู้หรือไม่...นกสามารถหลับได้ขณะที่มันกำลังบิน

การนอนหลับ คือ การพักผ่อนที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย การนอนหลับคือช่วงเวลาที่เราได้พักฟื้นร่างกายจากความเหนื่อยล้าจากกิจวัตรประจำวัน จากงานวิจัยเพื่อสุขภาพทั้งหลายต่างแสดงให้เห็นว่า ถ้าหากเรานอนหลับไม่เพียงพอหรืออดหลับอดนอนต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานๆ จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทำให้การทำงานของสมองเชื่องช้าลง เกิดอาการมึนงง เวียนศีรษะ และอาจทำให้เสี่ยงต่อภาวะความจำเสื่อม แล้วนกที่ต้องบินระยะทางไกลๆ โดยเฉพาะนกที่ต้องบินอพยพเพื่อไปให้ถึงที่หมายทันฤดูกาลที่เหมาะสม พวกมันจะได้นอนหลับช่วงไหน เพราะถ้าหากพวกมันต้องใช้เวลาแวะพักระหว่างที่อพยพบ่อยๆ พวกมันอาจจะไปถึงที่หมายล่าช้า และไม่ทันฤดูกาลที่อุดมสมบูรณ์ของที่นั่น

จากการศึกษาพฤติกรรมนกของนักธรรมชาติวิทยา พบว่า นกอพยพหลายสายพันธุ์สามารถบินต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน และเป็นระยะทางที่ยาวไกล แล้วพวกมันนอนหลับในช่วงไหน? นักวิทยาศาสตร์จึงได้ทำการศึกษา นกฟรีเกต (Frigate) หรือ นกโจรสลัด ซึ่งเป็นนกที่สามารถบินต่อเนื่องได้เป็นเวลานาน โดยสามารถบินต่อเนื่องติดต่อกันได้ยาวนานที่สุดถึงสองเดือน พวกเขาได้ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องตรวจจับขนาดเล็กที่ส่วนหัวของนกเพื่อตรวจสอบการทำงานของสมองของมัน เครื่องตรวจจับนี้จะตรวจวัดการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายของนก จากการศึกษาพบว่า นกโจรสลัด สามารถนอนหลับในขณะที่พวกมันบินได้ โดยจะเฉลี่ยแล้วพวกมันจะใช้เวลาในการนอนหลับระหว่างบิน 41 นาทีต่อวัน และอาจจะงีบหลับเป็นระยะเวลาสั้นๆ โดยใช้เวลาเพียง 12 วินาทีเท่านั้น ในขณะที่นกกำลังหลับอยู่ระหว่างที่มันกำลังบิน แล้วสมองของมันทำงานอย่างไร? จากการศึกษา พบว่า สมองของนกจะทำงานเพียงซีกเดียวเพื่อควบคุมร่างกายของมันให้บินอยู่ได้ แต่มีบางครั้งที่สมองของนกทั้งสองซีกก็หลับไปพร้อมกัน ซึ่งมักจะเกิดขึ้นขณะที่นกกำลังบินอยู่ในสภาพอากาศที่ค่อนข้างสงบ ทำให้นกสามารถบินถลาโดยไม่ต้องกระพือปีกได้ แต่เมื่อพวกมันอาศัยอยู่บนบก นกโจรสลัดจะใช้เวลานอนหลับยาวนานถึง 12 ชั่วโมงต่อวัน

ผู้เขียน น.ส.ศิริพร พาหาสิงห์ 

ข้อมูลอ้างอิง      https://www.thairath.co.th/news/local/823410

                         http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci7/?p=20890

                         https://www.takieng.com/stories/1464

                         https://www.dek-d.com/education/49737/

ข่าวสารที่่คล้ายกัน