ดาวตก (shooting Star)

ดาวตก (shooting Star)

14-12-2021
ดาวตก (shooting Star)

       หากเราเงยหน้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืน เราอาจพบเจอดาวตก หรือ Shooting star ที่มีลักษณะเป็นเส้นแสงสว่างเคลื่อนที่พาดผ่านท้องฟ้า ดาวตก คือสะเก็ดดาว (Meteoroid) ที่ลุกไหม้ในชั้นบรรยากาศโลก เมื่อสะเก็ดดาวที่ลอยอยู่ในอวกาศเข้าใกล้โลก แรงดึงดูดของโลกจะทำการดึงสะเก็ดดาวเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก ทำให้เกิดความร้อนจากการเสียดสีของสะเก็ดดาวกับชั้นบรรยากาศก่อให้เกิดแสงสว่างขึ้นเป็นเส้นของดาวตก หากมีสะเก็ดดาวจำนวนมากตกลงสู่ชั้นบรรยากาศโลกพร้อมๆ กัน ทำให้เกิดดาวตกมากมายอย่างต่อเนื่อง จะถูกเรียกว่า ปรากฏการณ์ฝนดาวตก (Meteor shower) และถ้าสะเก็ดดาวมีขนาดใหญ่และรอดพ้นจากการลุกไหม้ในชั้นบรรยากาศได้ เมื่อตกลงมาถึงพื้นโลกจะถูกเรียกว่า อุกกาบาต (Meteorite)

อ้างอิง:
Merriam-Webster Dictionary. Definition of “Shooting star”. [Online] Source: http://www.merriam-webster.com/dictionary/shooting%20star. 15 Oct 2015.
Hubble Site. Frequently Asked Questions. [Online] Source: http://hubblesite.org/reference_desk/faq/answer.php.id=22&cat=solarsystem. 15 Oct 2015. 
NASA. What is a meteor shower? [Online] Source: http://spaceplace.nasa.gov/meteor-shower/en/. 15 Oct 2015.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน