อายุสมอง

อายุสมอง

14-12-2021
อายุสมอง

       ช่วงอายุ 11 ปี คือช่วงสำคัญที่มนุษย์จะสามารถเรียนรู้ภาษาใหม่ได้ดี คนส่วนใหญ่จะไม่สามารถพูดภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่วหากเริ่มเรียนหลังอายุ 11 ปี ศูนย์กลางด้านภาษาในสมองของเราส่วนมากจะอยู่ที่สมองกลีบขมับ (Temporal Lobe) 
สำหรับสมองกลีบหน้า (Frontal lobe) ซึ่งเป็นส่วนควบคุมบุคลิกภาพ และสภาพจิตใจ จะเจริญเต็มที่เมื่ออายุ 25 ปีในเพศหญิง และในเพศชายสองส่วนนี้จะเจริญเต็มที่เมื่ออายุราว 30 ปี

 

ภาพจาก : https://www.emaze.com

อ้างอิง : วารสาร Science Illustrated

ข่าวสารที่่คล้ายกัน