บางครั้งเราก็ไม่เห็นภาพลวงตา..

บางครั้งเราก็ไม่เห็นภาพลวงตา..

14-12-2021
บางครั้งเราก็ไม่เห็นภาพลวงตา..

บางครั้งเราก็ไม่เห็นภาพลวงตา..

ภาพจาก: https://th.wikipedia.org/wiki/

 

   จากประสบการณ์ของเราเกี่ยวกับตารางหมากรุก ทำให้เราเดาตามภาพได้เลยว่า ช่องหนึ่งจะต้องมีสีดำ และอีกช่องหนึ่งจะต้องมีสีขาว แต่ไม่ใช่เลย นี่คือภาพลวงตา เพราะว่าดวงตาของเราจะปรับแต่งสีและความมืด – สว่างตามสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ดังนั้น ช่องที่ดูว่าเป็นสีขาว (ช่อง B) และถูกล้อมด้วยช่องที่มีสีดำหลายช่อง จึงทำให้เห็นว่าช่องนั้นสว่างมากขึ้น ส่วนช่องสีดำ (ช่อง A) ที่ถูกล้อมด้วยช่องสีขาวก็จะถูกปรับให้มืดลงอีก แต่จริง ๆ แล้วช่องทั้งสองมีสีเดียวกัน คือสีเทา (ดังภาพด้านขวามือ)

อ้างอิง : วารสาร Science Illustrated

ข่าวสารที่่คล้ายกัน