ไม่ใช่ยุงยักษ์...แต่เราคือแมลงวันแมงมุม

ไม่ใช่ยุงยักษ์...แต่เราคือแมลงวันแมงมุม

01-03-2023
แมลงวันแมงมุม

แมลงวันแมงมุมเป็นชื่อที่เราแทบจะไม่คุ้นหูกันเลย แต่มั่นใจว่าหลาย ๆ คนน่าจะเคยเข้าใจผิดว่าแมลงตัวนี้คือยุงยักษ์ หรือแมงมุม หรือแมลงวันอย่างแน่นอน?

แมลงวันแมงมุม หรือ เครนฟลาย (Crane fly, Daddy long legs) เป็นแมลงที่มีลักษณะที่คล้ายยุงมาก ๆ ทั้งลักษณะและรูปร่าง แต่แมลงวันแมงมุมนี้จะมีขนาดใหญ่กว่ายุงทั่วไป ขาที่ยาวกว่ายุง และปีกที่กว้างกว่ายุง แต่หากสังเกตไม่ดีหลาย ๆ คนอาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นยุงยักษ์หากมองเผิน ๆ อาจนึกว่าเป็นแมลงวัน หรือแมงมุม (ที่ไม่ค่อยเหมือนแมลงวัน และแมงมุม) ?

แมลงวันแมงมุมนี้ความยาว ประมาณ 0.7 – 3.5 เซนติเมตร มีขาทั้งหมด 6 ขา มีปีก 1 คู่อยู่ในวงศ์ Tupulidae ส่วนใหญ่เรามักจะพบแมลงวันแมงมุมตามบริเวณใกล้แหล่งน้ำท้องนา หรือแม้กระทั้งตามผนังห้องน้ำ เรามักจะไม่ค่อยเห็นมันบิน หรือบินช้ามาก มันมักจะเกาะอยู่ตามที่ต่าง ๆ มากกว่า?

ส่วนยุงยักษ์ (Toxorhynchites spp.) เป็นยุงขนาดใหญ่ ที่มีความยาวประมาณ 2 เซนติเมตร มีสีสดใส เกล็ดเป็นมัน ปลายปากจะโค้งงอจึงทำให้ดูดกินเลือดไม่ได้ที่สำคัญลูกน้ำของยุงยักษ์นี้ยังกินลูกน้ำ ยุงลายเป็นอาหาร ถือว่ามีความสำคัญในการการจัดลูกน้ำยุงลายมาก แมลงวันแมงมุม และยุงยักษ์นี้แม้จะมีขนาดตัวที่ใหญ่แต่มันกินน้ำหวาน ไม่ได้ดูดเลือดเป็นอาหาร เพราะฉะนั้นหากเจอเราก็ไม่ต้องไปทำลาย
หรือฆ่ามัน?

หากครั้งถัดไปพบแมลงวันแมงมุมให้เราพึ่งคิดไว้เสมอว่า มันไม่ใช่ยุงยักษ์ และมันยังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารมาก ๆ อีกด้วย ตัวอ่อนของแมลงวันแมงมุมสามารถกินเศษซากพืชและซากสัตว์เป็นอาหารเป็นผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศ และทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยยังเป็นเหยื่อสำหรับสัตว์หลาย ๆ ชนิดในระบบนิเวศ?


แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
mosquitonix. (2021) CRANE FLY VS. MOSQUITO: WHAT'S THE DIFFERENCE?. Retrieved 9
January 2023, from https://mosquitonix.com/blogs/news/crane-fly-vs-mosquito-whats-thedifferenceเรื่อง: Nat. เมย์ สิรีพัชร โกยโภไคสวรรค์
กราฟิก: เป็ก อนุภาส

ข่าวสารที่่คล้ายกัน