มหัศจรรย์ สารสกัดจากเปลือกมังคุด

มหัศจรรย์ สารสกัดจากเปลือกมังคุด

17-12-2021
มหัศจรรย์ สารสกัดจากเปลือกมังคุด

   มังคุด (Mangosteen) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Garcinia mangostana Linn. จัดเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานอร่อย และยังได้รับความนิยมมากในแถบเอเชีย จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราชินีแห่งผลไม้” เนื่องจากลักษณะภายนอกของผลที่มีกลีบบนหัวคล้ายกับมงกุฎของพระราชินี มังคุดเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากชนิดหนึ่ง นอกจาก ส่วนเนื้อที่เรานิยมรับประทานกันแล้ว ยังมีเปลือกมังคุด ซึ่งเป็นผลผลิตเหลือทิ้งจากภาคการเกษตร ที่มีประโยชน์มากมายและมีสรรพคุณทางการแพทย์สูงในการรักษาโรคได้

   ปัจจุบัน มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จากสารสกัดจากเปลือกมังคุด พบแทนนิน (Tannin) และแซนโทน (Xanthones) ในปริมาณสูง ซึ่งมีสรรพคุณทางการรักษาและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ โดยที่สารแทนนิน มีฤทธิ์สมานแผลช่วยให้แผลหายได้เร็วยิ่งขึ้น และสารแซนโทน มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบจากการติดเชื้อ รักษาเซลล์มะเร็ง และฆ่าเชื้อก่อโรคทางเดินระบบหายใจร้ายแรงได้นอกจากสรรพคุณทางการแพทย์แล้ว ในวงการเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ยังให้ความสนใจนำเอาสารสกัดจากเปลือกมังคุดไปเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในการเป็นตัวช่วยดับกลิ่นตัว และบรรเทาอาการของโรคผิวหนัง รักษาสิวฝ้า ซึ่งก็ให้ผลดีและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน

แหล่งที่มาข้อมูล : 
อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และคณะ. 2549. การสกัดและการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากเปลือกมังคุด. บทความวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
http://www.chula.ac.th/th/archive/8978
http://frynn.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%94/
https://www.snpthai.com/th
ภาพจาก : 
http://www.misswhite.org/wp-content/uploads/2015/11/m1.png

เรียบเรียงโดย : นางสาวภัทราพร แสนเทพ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน