อาหารอร่อยเพราะ ลิ้น

อาหารอร่อยเพราะ ลิ้น

17-12-2021
อาหารอร่อยเพราะ ลิ้น

ภาพจาก: http://nwnoggin.org/wp-content/uploads/2016/04/taste-buds-fungiform-papillae-vallate-papilla-gustatory-hairs-stratified-squamous-epithelium-of-tongue-taste-fibers-of-cranial-nerves.jpg

   ลิ้น เป็นอวัยวะในช่องปากที่สำคัญ ทำหน้าที่หลายอย่าง ไม่ว่าจะช่วยในการพูด ออกเสียง ช่วยคลุกเคล้าและกลืนอาหาร ที่สำคัญ ลิ้น ยังมีความสามารถในการรับรู้รสชาติอาหาร หากเราสังเกตที่ลิ้นของเราจะมีปุ่มเล็กๆ กระจายตัวเต็มไปหมด นั่นคือ ปุ่มรับรส (papillae) ซึ่งภายในปุ่มรับรสจะมี ต่อมรับรส (taste buds) โดยปุ่มรับรส 1 ปุ่ม จะมีต่อมรับรสตั้งแต่ 30 - 500 ต่อม ต่อมรับรสทั้งหมดบนลิ้นของเรา สามารถรับรู้รสอาหารได้ทั้ง 4 รสชาต (เปรี้ยว หวาน เค็ม ขม) ไม่สามารถแบ่งแยกได้ว่าบริเวณใดรับรู้รสใดอย่างที่เคยเข้าใจกันในอดีต แต่ไม่ใช่แค่ลิ้นเท่านั้นที่สามารถรับรู้รสชาติอาหารได้ เราสามารถรับรู้รสชาติผ่าน เพดานปาก ฝาปิดกล่องเสียง และหลอดอาหารส่วนต้นได้ด้วย เนื่องจากอวัยวะเหล่านี้มีต่อมรับรสกระจายตัวอยู่

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.sopon.ac.th/sopon/sema_web/secondary5/health_educ/anatony/tongue.htm
https://www.gotoknow.org/posts/447299
http://www.vcharkarn.com/varticle/41515

เรียบเรียงโดย : นายอภินันท์ เปลี่ยนจันทร์

ข่าวสารที่่คล้ายกัน