ซ้าย...ขวา ตากระตุก

ซ้าย...ขวา ตากระตุก

18-12-2021
ซ้าย...ขวา ตากระตุก

          ในความเชื่อของใครหลาย ๆ คน อาการที่เปลือกตาเกิดอาการกระตุก ไม่ว่าจะเป็นตาซ้ายหรือตาขวาก็เหมือนว่าจะเป็นลางบอกเหตุเรื่องดีเรื่องร้ายที่จะเกิดขึ้น

แต่ในอีกมุมมองหนึ่งหากอาการที่ร่างกายแสดงออกอยู่นี้เป็นการบอกถึงความผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ภายใน แล้วร่างกายกำลังบอกอะไรกับเรา?

           อาการเปลือกตากระตุก คืออาการที่เรารู้สึกถึงการกระตุกของเปลือกตาบนหรือด้านล่างของดวงตา อาจมีความถี่ของการกระตุกห่างกันหลายชั่วโมง หลายนาที

หรือไม่กี่วินาที โดยสามารถเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่  1-2 วัน และในบางรายอาจจะเรื้อรังเป็นสัปดาห์ ความรุนแรงอาจน้อยมาก จนถึงขั้นผู้ใกล้ชิดสังเกตเห็นการกระตุกของ

เปลือกตาได้ ซึ่งคนส่วนใหญ่มักรู้สึกรำคาญต่ออาการดังกล่าว การกระตุกของเปลือกตานี้มีความเกี่ยวข้องกับอาการที่เรียกว่า myokymia ซึ่งเป็นอาการหดตัวของกล้ามเนื้อ

ที่เกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ สามารถเกิดขึ้นได้หลายส่วนของร่างกาย เช่น ปลายนิ้ว แขนขา เป็นต้น แต่ถ้าส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อ orbicularis oculi จะทำให้เกิด

อาการบริเวณเปลือกตา เนื่องจากกล้ามเนื้อดังกล่าวควบคุมการเปิดและปิดของเปลือกตา ทำให้เปลือกตาด้านบนและด้านล่างเกิดการกระตุกขึ้นได้ ซึ่งหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุ

นั้นมาจากการบริโภคคาเฟอีน การดื่มแอลกอฮอล์ ความเครียดหรือความกังวล ความเหนื่อยล้าของร่างกาย ตลอดจนสาเหตุจากโรคที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรคระบบประสาทส่วน

กลางเสื่อม โรคแพ้ภูมิตัวเอง โรคเนื้องอกในสมองหรือเส้นเลือดในสมองโป่งพองที่มีการกดเส้นประสาทที่เกี่ยวกับเปลือกตา

         อย่างไรก็ตาม อาการเปลือกตากระตุกที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่นั้นไม่เป็นอันตราย แต่อย่างไรก็ควรสังเกตและให้ความตระหนักถึงความผิดปกติที่ร่างกายแสดงออก และ

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ความเครียด ที่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียและเป็นบ่อเกิดของโรคต่าง ๆ ได้

ผู้เขียน นางสาวอณัญญา บุญสนอง

ที่มาของแหล่งข้อมูล (Reference)

Burt Dubow, OD, Eye Twitching: Causes and Treatments, , [Online], February 2020.
https://www.cedars-sinai.org/health-library/diseases-and-conditions/e/eye-twitching.html

Abd Alkader Jafer Chardoub1; Bhupendra C. Patel2., Eyelid Myokymia, [Online], August 15, 2020.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560595/

Franklin W. Lusby, MD, ophthalmologist, Lusby Vision Institute, La Jolla, CA. Also reviewed by David Zieve, MD, MHA, Medical Director, Brenda Conaway, Editorial Director, and the A.D.A.M. Editorial team., Eyelid twitch, [Online], August 28 2018.
https://ufhealth.org/eyelid-twitch

Wayne T. Cornblath, M.D., Eyelid Spasms (Eye Twitching or Eye Twitch) , [Online]
https://www.umkelloggeye.org/conditions-treatments/eyelid-spasms-eye-twitching-or-eye-twitch

SCIENCEDOMAIN international, Sanela Hadžić, Ismir Kukić and Jasmin Zvorničanin, The Prevalence of Eyelid Myokymia in Medical Students, [Online], 16 March 2016 https://www.researchgate.net/publication/299280237_The_Prevalence_of_Eyelid_Myokymia_in_Medical_Students

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ตากระตุก ไม่ใช่แค่ ขวาร้าย-ซ้ายดี, gidanan ganghair, [ออนไลน์], 3 ตุลาคม 2561.
https://www.thaihealth.or.th/Content/44984-%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%20%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%88%20%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B5.html

ข่าวสารที่่คล้ายกัน