Lithium-Sulfur แบตเตอรี่แห่งอนาคต

Lithium-Sulfur แบตเตอรี่แห่งอนาคต

18-12-2021
Lithium-Sulfur แบตเตอรี่แห่งอนาคต

ก่อนหน้านี้เราอาจเคยได้ยินชื่อ แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน (Li-ion Battery) แบตเตอรี่ชนิดนิกเกิล-แคดเมียม (Nickel-Cadmium Battery) และ แบตเตอรี่ชนิดนิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์ (Nickel-Metal Hydride Battery) ซึ่งแบตเตอรี่ในกลุ่มนี้ถือเป็นแบตเตอรี่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากมีความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้าได้สูงอีกทั้งมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา แต่มีราคาสูงเกินไป

เมื่อไม่กี่ปีมานี้มีการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ โดยให้พลังงานสูง มีอายุใช้งานที่ยาวนาน และราคาถูก จึงทำให้พบแบตเตอรี่ชนิดใหม่อย่างลิเธียม-ซัลเฟอร์ ซึ่งแบตเตอรี่ชนิดนี้สามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนได้เป็นเวลาอย่างน้อย 5 วัน หรือเทียบเท่าพลังงานรถยนต์ไฟฟ้า 1,000 กิโลเมตร อ้างอิงจาก ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโมนาช ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย หัวใจสำคัญที่ทำให้แบตเตอรี่ชนิดลิเธียม-ซัลเฟอร์มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยการปรับปรุงพันธะการยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคในแคโทดของกำมะถันทำให้แบตเตอรี่สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้สูงขึ้น มีเสถียรภาพและไม่ลดประสิทธิภาพในการทำงานลง

อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ชนิดลิเธียม-ซัลเฟอร์นี้ยังอยู่ในระยะการพัฒนาในระดับห้องปฏิบัติการ แต่อีกไม่นานคงนำมาใช้งานจริงร่วมกับเทคโนโลยีต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน รถยนต์ไฟฟ้า และโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เป็นต้น


ที่มารูปภาพ
[1] https://www.engadget.com/2020/01/06/lithium-sulfur-battery-powers-phones-for-five-days/

ข้อมูลอ้างอิง
[1] New lithium-sulfur battery could let phones last five days between charges, https://www.engadget.com/2020/01/06/lithium-sulfur-battery-powers-phones-for-five-days/ เข้าถึงเมื่อ [8 มกราคม 63 ]

เขียนโดย ยงยุทธ แก้วจำรัส นักวิชาการ กองวิชาการ
ตรวจทาน สมชาย แสงใสแก้ว นักวิชาการ 6 กองวัสดุอุเทศ
              วรพรรณ สธนพงศ์ นักวิชาการ 8 กองวัสดุอุเทศ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน