Vessyl แก้วน้ำอัจฉริยะ

Vessyl แก้วน้ำอัจฉริยะ

17-12-2021
Vessyl แก้วน้ำอัจฉริยะ

   Vessyl แก้วน้ำอัจฉริยะ เป็นแก้วน้ำที่สามารถบอกได้ว่าน้ำในแก้วคือน้ำอะไร มีคุณค่าทางโภชนาการและให้พลังงานเท่าไหร่ มีส่วนประกอบอะไรบ้าง รวมถึงให้ข้อมูลของเครื่องดื่มในแก้ว  โดยแสดงผลด้วยตัวอักษรดิจิตอลเรืองแสงข้างแก้วทันที และสามารถ บอกจำนวนคาเฟอีน, แคลอรี่, น้ำตาล ที่อยู่ในเครื่องดื่มได้

   ซึ่งแก้วน้ำอัฉจริยะ Vessyl นี้ต้องใช้งานคู่กับแอพพลิเคชั่นบน SmartPhone ในการคำนวณหาแคลอรี่ของเครื่องดื่มที่บริโภคเข้าไป เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนดูแลสุขภาพในการดื่มได้อีกด้วย ทำให้เราทราบว่าในหนึ่งวันเราบริโภคอะไรเข้าไปบ้าง ร่างกายได้รับน้ำเหมาะสม และเพียงพอกับความต้องการของร่างกายหรือไม่

ภาพจาก : http://www.aripfan.com/smart-cup-vessyl/

ข่าวสารที่่คล้ายกัน