แกนโลกและฤดูกาล

แกนโลกและฤดูกาล

14-12-2021
แกนโลกและฤดูกาล

ภาพจาก: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Milankovitch-cycles_hg.png


     แกนหมุนของโลกส่ายเป็นวงคล้ายลูกข่าง รอบละ 21,000 ปี ทำให้แต่ละพื้นที่ของโลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันในช่วงเวลาเดียวกันของแต่ละปี แกนของโลกเอียงทำมุมระหว่าง 21.5° - 24.5° กับระนาบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ และเปลี่ยนมุมเป็นวัฏจักรทุก ๆ 41,000 ปี

     แกนของโลกเอียงเป็นสาเหตุทำให้เกิดฤดูกาล โดยจากการศึกษาของนายมิลูติน มิลันโกวิช (Mitulin Milankovitch)พบว่าการเปลี่ยนแปลงความเอียงของแกนโลกและลักษณะวงโคจรมีความสัมพันธ์กับการเกิดยุคน้ำแข็ง หากโลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์น้อยลงเพียง 1% อุณหภูมิของโลกจะลดลงจนเกิดน้ำแข็งปกคลุมไปทั่วโลก

ข่าวสารที่่คล้ายกัน