เรื่องที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับ "ไฮโดรเจน"

เรื่องที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับ "ไฮโดรเจน"

08-03-2024

ไฮโดรเจนมีอยู่ทั่วไปในทุกหนแห่ง

ลึกลงไปภายในดวงดาว จนถึงแหล่งน้ำบนโลกนี้

ไฮโดรเจนเป็นธาตุที่มีอยู่มากที่สุดในจักรวาล และมันกำลังพัฒนาไปสู่การมีบทบาทสำคัญด้านพลังงานในอนาคต

ไฮโดรเจนมาจากไหน และเราจะนำไปใช้ได้อย่างไรบ้าง?

1

 

2

3

4

5

เรื่อง อภิชญา นุชจิโน
กราฟิก ภาวิณี สุพงษ์

ข้อมูลจาก

  1. บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด, เรื่องที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับไฮโดรเจน. https://energyfactor.exxonmobil.asia. 2022. แหล่งที่มา : https://energyfactor.exxonmobil.asia/th/reducing-emissions/hydrogen-facts/

ข่าวสารที่่คล้ายกัน