รางวัลโนเบล ประจำปี ค.ศ 2015 เริ่มประกาศผลแล้ว

รางวัลโนเบล ประจำปี ค.ศ 2015 เริ่มประกาศผลแล้ว

14-12-2021
รางวัลโนเบล ประจำปี ค.ศ 2015 เริ่มประกาศผลแล้ว

ร่วมเฉลิมฉลองรางวัลโนเบล ประจำปี ค.ศ. 2015 ซึ่งทยอยประกาศผลตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม ถึง 12 ตุลาคม ศุกนี้

   เว็บไซต์รางวัลโนเบล (http://www.nobelprize.org/) ประกาศผลรางวัลโนเบล สาขาการแพทย์ ประจำปี ค.ศ. 2015 อย่างเป็นทางการ โดยนักวิจัยชาวไอริช William C. Campbell ร่วมกับ Satoshi Omura จากประเทศญี่ปุ่น ได้รับรางวัล
จากผลงานวิจัยวิธีรักษาการติดเชื้อที่มีสาเหตุจากหนอนตัวกลม

   สำหรับรางวัลอีกครึ่งหนึ่งได้แก่ นักวิจัยชาวจีน Youyou Tu ซึ่งค้นพบวิธีรักษาโรคมาลาเรียแนวใหม่ คณะกรรมการพิจารณาให้รางวัลแก่นักวิจัยทั้งสามเนื่องจากผลงานวิจัยเหล่านี้จะสามารถช่วยเหลือประชาชนจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับโรคที่เกิด
จากเชื้อปรสิตดังกล่าวได้

   สำหรับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ ประจำปี ค.ศ. 2015 ได้แก่ Takaaki Kajita นักวิจัยชาวญี่ปุ่น และ นักวิจัยแคนาดา Arthur B.McDonald จากผลงานการศึกษาอนุภาคนิวตริโน (neutrino) และพบว่าอนุภาคดังกล่าวสามารถเปลี่ยแปลงลักษณะเฉพาะตัวได้
และมีมวล

nobel med2015

จากซ้าย William C. Campbell , Satoshi Omura และ Youyou Tu
ภาพจาก https://www.sciencenews.org/article/nobel-medicine-prize-won-drugs-natural-sources

nobel 2015

Arthur B. McDonald และ Takaaki Kajita 
ภาพจาก http://www.abc.net.au/news/2015-10-06/neutrino-scientists-win-nobel-prize-for-physics/6832354

ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/lists/year/index.html?year=2015&images=yes
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2015/press.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2015/press.html

ข่าวสารที่่คล้ายกัน