โอเอซิส (Oasis) สำคัญไฉน

โอเอซิส (Oasis) สำคัญไฉน

19-12-2021
โอเอซิส (Oasis) สำคัญไฉน

     ถ้าพูดถึงโอเอซิส หลาย ๆ คนอาจนึกถึงเจ้าก้อนฟองน้ำสีเขียว ที่ใช้ในการปัก/เสียบดอกไม้ และนำไปจัดประดับตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ แต่ในที่นี่โอเอซิส คือบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์กลางทะเลทราย เคยสงสัยกันมั้ยว่า โอเอซิสนั้นเกิดขึ้นได้ยังไง มีความสำคัญอย่างไร แล้วพบเจอได้ที่ไหนบ้าง ไปหาคำตอบกัน

         โอเอซิส (Oasis) คือพื้นที่เขียวขจี อันอุดมสมบูรณ์ หรือแหล่งน้ำชุ่มชื้น ในเขตพื้นที่ทะเลทรายหรือพื้นที่แห้งแล้งต่าง ๆ บนโลก ซึ่งจะมีพืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่สังคมพืชพันธุ์ทะเลทรายขึ้นอยู่โดยรอบ โอเอซิสแต่ละแห่งนั้นมีความแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และก็มีบางส่วนที่มนุษย์เรานั้นสร้างขึ้นมาซึ่งในธรรมชาตินั้นโอเอซิสเกิดจากแหล่งน้ำที่อยู่ใต้พื้นดินหรือน้ำบาดาล แม้ว่าทะเลทรายนั้นจะแห้งแล้งสักเพียงใด แต่หากเมื่อมีฝนตกลงมา น้ำฝนนั้นจะไหลซึมผ่านพื้นทรายลงไปกักเก็บไว้ในชั้นหินใต้ดิน และก่อให้เกิดแหล่งน้ำบาดาลใต้ทะเลทรายขึ้น โดยปกติแล้วแหล่งน้ำบาดาลในทะเลทรายจะอยู่ลึกลงไปหลายสิบเมตร ดังนั้นพื้นที่ที่จะเป็นโอเอซิสได้จะต้องมีภูมิศาตร์ที่เหมาะสม นั่นคือพื้นผิวต้องอยู่ในระดับต่ำ ใกล้ระดับน้ำบาดาล เพื่อที่น้ำบาดาลมีแรงดันมากพอที่จะแทรกซึมและดันขึ้นมาบนพื้นผิวได้ และท่วมเอ่อจนเกิดเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติในทะเลทราย ทั้งนี้ต้องอาศัยแรงลมพัด กัดกร่อนพื้นผิวทรายให้ลึกและบางลงร่วมด้วย และเมื่อมีแหล่งน้ำบนพื้นทะเลทรายเกิดขึ้น พวกสัตว์ทั้งหลายก็จะเข้ามาประโยชน์ และในขณะเดียวกันสัตว์เหล่านั้นก็อาจนำพาเมล็ดพันธุ์พืชติดตัวมา ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของการถ่ายอุจจาระที่มีเมล็ดพืชอยู่ทิ้งไว้รอบบริเวณแหล่งน้ำ และเมื่อเมล็ดพืชได้รับความชื้นจากน้ำก็งอกเป็นต้นไม้จนกลายเป็นโอเอซิสในที่สุด

          โอเอซิส ถือได้ว่าเป็นความอยู่รอดและความหวังของสิ่งมีชีวิตในดินแดนที่แห้งแล้งและกันดาร เพราะเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต แม้แต่มนุษย์เองก็ยังสามารถตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยบริเวณโอเอซิสได้ ถ้าหากมีขนาดใหญ่เพียงพอ อาทิ อัวกาชินาโอเอซิส ประเทศเปรู หรือ ซีวาโอเอซิส ประเทศอียิปต์ ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนกันไปเยี่ยมชมความงามตามธรรมชาติ และทำกิจกรรมภายในโอเอซิส ไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยาน ล่องเรือชมวิว เล่นแซนด์บอร์ดในทะเลทราย ชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกลับขอบทะเลทราย และลงว่ายน้ำในแหล่งน้ำพุธรรมชาติภายในโอเอซิสอีกด้วย และตำแหน่งที่ตั้งของโอเอซิสนั้น มีความสำคัญอย่างมากในการค้าขาย หรือการขนส่งผ่านทะเลทราย โดยการขนส่งจำเป็นที่จะต้องแวะพักยังโอเอซิสต่าง ๆ เพื่อสะสมน้ำและอาหารในการเดินทางต่อ ๆ ไป

ผู้เขียน นางสาวปาจรีย์ ว่องเชิงยุทธ

ที่มา :

ข่าวสารที่่คล้ายกัน