ภาวะโลหิตจางกับการสูญเสียการได้ยินอย่างฉับพลัน

ภาวะโลหิตจางกับการสูญเสียการได้ยินอย่างฉับพลัน

14-12-2021
ภาวะโลหิตจางกับการสูญเสียการได้ยินอย่างฉับพลัน

        มีงานวิจัยล่าสุด ได้กล่าวถึงการสูญเสียการได้ยินอย่างเฉียบพลันว่า มีสาเหตุที่มาจาก การขาดธาตุเหล็ก ซึ่งอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่า ธาตุเหล็กนั้นมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างมากโดยเฉพาะเป็นส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดง ที่มีหน้าที่ในการช่วยลำเลียง ออกซิเจนไปเลี้ยงทั่วร่างกาย แต่จะเกี่ยวข้องอย่างไรกับการสูญเสียการได้ยินอย่างเฉียบพลัน เรามีคำอธิบายโดยงานวิจัยนี้เป็นผลงานของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Pennsylvania State ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งคณะวิจัยได้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ตัวอย่างจากประชากรประมาณ 300,000 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 21 ไปจนถึง 90 ปี ทางทีมงานวิจัยได้กล่าวว่า ผู้ที่มีอาการโลหิตจางชนิดที่ขาดธาตุเหล็ก มีโอกาสเกิดความผิดปกติในการได้ยินมากกว่าคนปกติ ซึ่งความผิดปกติที่เกิดขึ้นนี้เกี่ยวข้องกับระบบประสาทที่เชื่อมต่อกับสมอง และทีมวิจัยให้เหตุผลที่สนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมว่าการสูญเสียการได้ยินอย่างเฉียบพลัน เป็นผลที่เกิดจากโลหิตจางเพราะภายในหูของมนุษย์นั้นมีความอ่อนไหวต่อการรับออกซิเจน เมื่อออกซิเจนมาเลี้ยงบริเวณหูชั้นในได้ไม่ดีก็จะมีผลต่อการได้ยินงานวิจัยนี้มีความสำคัญอย่างมากในการช่วยเพิ่มทางเลือกในการวินิจฉัยอาการของผู้ที่สูญเสียการได้ยินแบบเฉียบพลันได้ และนักวิจัยยังเสริมอีกว่าการรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กและอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างสมดุล อาจจะเป็นหนทางที่ช่วยให้อาการดีขึ้นหรือใช้ร่วมในการรักษาได้ ซึ่งงานวิจัยนี้อาจจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาต่อไป

เรียบเรียงโดย; นายตามพงศ์ เหลืองบริบูรณ์
ข้อมูลอ้างอิง : http://jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngology/article-abstract/2594264
ข้อมูลอ้างอิง :http://www.acsh.org/news/2017/01/02/iron-deficiency-anemia-associated-hearing-loss-study-says-10672

ข่าวสารที่่คล้ายกัน