ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ต้นเหตุโรคปอดอักเสบ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ต้นเหตุโรคปอดอักเสบ

18-12-2021
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ต้นเหตุโรคปอดอักเสบ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ต้นเหตุโรคปอดอักเสบ

    การระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กำลังเป็นข่าวดังตลอดหลายวันที่ผ่านมา และเมื่อไม่นานมานี้ประเทศไทยได้ประกาศพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทำให้เกิดมาตรการเฝ้าระวังกันมากขึ้น นับเป็นโรคใหม่ที่ทั่วโลกและวงการแพทย์ยังไม่รู้จักคุ้นเคย

    ไวรัสโคโรนา มีทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ที่เคยเกิดการระบาดในมนุษย์ สำหรับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดในขณะนี้เป็นสายพันธุ์ที่ 7 ซึ่งจัดอยู่ในตระกูลเดียวกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรงหรือโรคซาร์ส (SARS) ที่เคยระบาดหนักใน 37 ประเทศทั่วโลกช่วงปี 2002-2003 การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จะทำให้ผู้ป่วยมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ รวมไปถึงเกิดการอักเสบของถุงลมปอด และเนื้อเยื่อโดยรอบ ซึ่งนำไปสู่การเกิดโรคปอดอักเสบ (Pneumonia) และอาจเสียชีวิตได้ ดังนั้น วิธีการป้องกันตนเองที่ดีที่สุดเพื่อให้เราห่างไกลจากเชื้อไวรัสชนิดนี้ ทำได้โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม แต่หากจำเป็นต้องเผชิญกับบุคคลที่ป่วยหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ตลอดจนหลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วยหรือตาย และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ นอกจากนี้ ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางไปในสถานที่ดังกล่าวให้แพทย์ทราบ

    ปัจจุบันมีเชื้อโรคชนิดใหม่เกิดขึ้นมากมาย ทางที่ดีที่สุดที่จะปกป้องร่างกายของเราก็คือการดูแลสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรง ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ รวมถึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค เพียงเท่านี้เราก็จะห่างไกลและปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนาและเชื้อโรคชนิดอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

ภาพจาก : https://www.shutterstock.com/th/image-illustration/coronavirus-3d-rendered-illustration-178079174 (รหัสภาพถ่ายสต็อก : 178079174)
ที่มา : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.html
คำค้น : ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่, โรคปอดอักเสบ
ผู้เขียน : นายชนินทร์ สาริกภูติ
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง

ข่าวสารที่่คล้ายกัน