พบวิธีรักษามะเร็งแนวใหม่

พบวิธีรักษามะเร็งแนวใหม่

16-12-2021
พบวิธีรักษามะเร็งแนวใหม่

   นักวิจัยพบวิธีรักษามะเร็งด้วยการให้ยาโดสต่ำ ๆ เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของเนื้อร้ายแทนที่จะให้ยาแรงเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งให้หมดไป

   Sciencedaily รายงานผลการศึกษาเทคนิคการรักษาโรคมะเร็งแบบใหม่ของทีมวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทดสอบในหนู เพื่อเปรียบเทียบวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีมาตรฐานแบบเดิม ๆ คือให้ยาแรงที่สุดที่จะฆ่าเซลล์มะเร็งให้ได้มากที่สุด กับเทคนิคการรักษาแบบใหม่ที่เรียกว่า “การรักษาแบบปรับตัว” (adaptive therapy) ซึ่งเป็นการให้ยาโดสต่ำ ๆ เพื่อควบคุมเซลล์มะเร็งไม่ให้แพร่กระจาย ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ทีมนักวิจัยได้ทดสอบด้วยการทำเคมีบำบัดด้วยยา paclitaxel ในหนูที่ถูกทำให้เป็นมะเร็งเต้านม การทำเคมีบำบัดด้วยวิธีมาตรฐานทำให้มะเร็งเต้านมหดเล็กลง แต่เนื้อร้ายกลับเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหลังหยุดการให้ยา และยังพบอีกว่าเมื่อไม่ได้รับยาอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้เนื้อร้ายที่หดเล็กลงไปแล้วกลับแผ่ขยายลุกลามอีกในทางตรงกันข้ามการรักษาแบบการปรับตัวที่ประกอบด้วยการให้ยาโดสสูง ในช่วงเริ่มต้นแล้วตามด้วยโดสยาต่ำลงเรื่อย ๆ พบว่าการตอบสนองของเนื้อร้ายในลักษณะของการควบคุมการเจริญเติบโตมีประสิทธิภาพมากกว่าการรักษาด้วยการทำเคมีบำบัดด้วยวิธีมาตรฐาน

   วิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีแบบเดิม แม้จะให้ยาแรงแต่โอกาสในการกำจัดเซลล์มะเร็งให้หมดไปอย่างสมบูรณ์ก็ค่อนข้างน้อยและเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาเสมอ เพราะในขณะที่ยาทำลายเซลล์มะเร็งก็จะเกิดเซลล์มะเร็งที่มีความต้านทานต่อยาด้วยเช่นกัน จึงทำให้การเติบโตของเนื้องอกในภายหลังไม่สามารถควบคุมได้ การศึกษาครั้งนี้จึงนำไปสู่ความหวังในการรักษาโรคมะเร็งต่อไปในอนาคต
* โดส (dose) คือ ปริมาณและความเข้มข้นของยาที่ใช้รักษาต่อครั้ง

Link ที่เกี่ยวข้อง
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160224145608.htm
ภาพจาก :http://img.webmd.com/dtmcms/live/webmd/consumer_assets/site_images/articles/health_tools/
colorectal_cancer_slideshow/winslow_rm_illustration_of_colorectal_cancer_stages.jpg

ข่าวสารที่่คล้ายกัน