ซุปเปอร์โนวา (Supernova)

ซุปเปอร์โนวา (Supernova)

14-12-2021
ซุปเปอร์โนวา (Supernova)

   ซุปเปอร์โนวา (Supernova) หรือ มหานวดารา เราน่าจะคุ้นเคยคำว่า ซุปเปอร์โนวา (Supernova) มากกว่าคำว่า มหานวดารา ซึ่งเป็นคำแปลในภาคภาษาไทย  ซุปเปอร์โนวา คือการระเบิดของดาวฤกษ์ เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ระเบิดที่รุนแรงสุดในอวกาศ สามารถเกิดขึ้นได้สองแบบ แบบที่หนึ่งคือเมื่อดาวฤกษ์หมดสิ้นอายุขัย เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่แกนของดาวถูกใช้จนหมดและมวลของดาวฤกษ์จะค่อยๆ ไปรวมอยู่ที่แกน หากแกนมีมวลมากจนไม่สามารถต้านทานแรงโน้มถ่วงของมันได้ แกนจะพังก่อให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้น แบบที่สองเกิดขึ้นในระบบดาวคู่ (Binary Star) หรือระบบที่มีดาวฤกษ์สองดวงโคจรไปรอบๆ จุดศูนย์กลางมวลของระบบ เมื่อดาวดวงหนึ่งมีแรงโน้มถ่วงมาก มวลของดาวอีกดวงจะถูกดูดมารวมอยู่กับดาวดวงแรกจนหมด ดาวฤกษ์ดวงนั้นจะมีมวลมากจนแกนพังทลายเกิดเป็นซุปเปอร์โนวาในที่สุด

อ้างอิง: 
NASA. What is a Supernova? (Sep 2013). [Online] Source: http://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/nasa-knows/what-is-a-supernova.html. (23 Sep 2015). 
Space.com. What is a Supernova? (Jan 2014). [Online] Source: http://www.space.com/6638-supernova.html. (23 Sep 2015). 
Physics Stack Exchange. What happens to a neighboring star of a type “Ia” supernova. [Online] Source: http://physics.stackexchange.com/questions/25357/what-happens-to-the-neighboring-star-of-a-type-ia-supernova. (23 Sep 2015).

ข่าวสารที่่คล้ายกัน