อักษรเบรลล์

อักษรเบรลล์

18-12-2021
อักษรเบรลล์

วันที่ 4 มกราคม 2352 เป็นวันเกิดของ หลุยส์ เบรลล์ (Louis Braille) ผู้ประดิษฐ์ภาษาที่ใช้สำหรับผู้บกพร่องทางสายตา หรือ อักษรเบรลล์ 

หลุยส์ เบรลล์ เกิดที่เมือง กูเฟร (Coupvray) ติดกับกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นเด็กชายที่มีความเฉลียวฉลาด และอยากรู้อยากเห็น พ่อของเบรลล์ มีอาชีพเป็นช่างทำหนังและอานม้า จากเด็กชายที่มีโลกอันสดใส ชอบช่วยพ่อเวลาทำงาน แต่ด้วยความซุกซน และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขณะที่เขามีอายุ 3 ปี เบรลล์ ประสบอุบัติเหตุจากการแอบเข้าไปในห้องทำงานพ่อ และพยายามเจาะรูหนังด้วยสว่าน ทำให้เครื่องมือนั้นหลุดทะลุตาซ้ายจนทำให้ตาบอด และในเวลาต่อมาตาเกิดการติดเชื้อลุกลามมาที่ตาข้างขวาจนทำให้ตาบอดทั้ง 2 ข้างเมื่อเขามีอายุ 4 ปี 

ด้วยความฉลาด ใฝ่เรียนรู้ พ่อและแม่ของเบรลล์จึงสนับสนุนให้เบรลล์ได้เรียนเหมือนเด็กคนอื่น ๆ เบรลล์จึงถูกส่งไปเรียนโรงเรียนปกติ แต่เขาสามารถเรียนรู้ได้เฉพาะการฟังและการอ่าน เขาจึงย้ายไปเรียนโรงเรียนเฉพาะสำหรับคนตาบอดในกรุงปารีสในเวลาต่อมา ซึ่งในตอนนั้นโรงเรียนสอนคนตาบอดยังไม่มีอุปกรณ์ หรือหนังสือที่รองรับการสื่อสารและเรียนรู้สำหรับคนตาบอด เบรลล์จึงพยายามคิดค้นรูปแบบวิธีการและกิจกรรมเพื่อสื่อสารให้คนตาบอดสามารถเรียนรู้ได้เหมือนคนทั่วไป 

ในปี พ.ศ. 2364 เบรลล์ ได้พบกับ กัปตันชาร์ล บาบิเยร์ (Charles Barbier) นายทหารกองทัพบกฝรั่งเศส ผู้พัฒนาระบบการอ่าน เพื่อใช้ส่งข่าวสารของทหารในเวลากลางคืนที่เรียกว่า night-writing (การเขียนในยามมืดมิด) ซึ่งเป็นรหัสที่ใช้จุด 12 จุด ซึ่งภายในปีเดียวกันนี้ เบรลล์ได้นำหลักการของ night-writing มาพัฒนาประดิษฐ์เป็นอักษรเพียง 6 จุด เพื่อให้สามารถใช้เพียงนิ้วเดียวเพื่อสัมผัสและอ่านจุดทั้ง 6 ซึ่งจุดทั้ง 6 จุดนี้สามารถสร้างสัญลักษณ์แทนตัวอักษรได้ 63 ตัวอักษร  โดย หลุยส์ เบรลล์ ได้ประกาศวิธีการใช้อักษรสำหรับคนตาบอดในปี พ.ศ.2367 เมื่อเขามีอายุได้ 15 ปี นับเป็นการสร้างโอกาสใหม่ในการเรียนรู้ของนักเรียนตาบอด หลุยส์ เบรลล์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2395 เพียง 2 ปี ก่อนระบบการเขียนการอ่านหนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับคนตาบอดจะเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการปัจจุบันอักษรเบรลล์ได้ถูกนำไปใช้ทั่วโลก

63

อักษร night-writing 

63

สัญลักษณ์แทนตัวอักษรได้ 63 ตัวอักษร

จุดกำเนิด อักษรเบรลล์ในประเทศไทย 

ในปี พ.ศ. 2482 อักษรเบรลล์เริ่มนำมาใช้ในประเทศไทย โดย อาจารย์เจนีวีฟ คอลฟิลด์ (Genevieve Caulfield)สตรีอเมริกันตาบอดซึ่งได้ร่วมกับคณะคนไทยนำโดย นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาคิดอักษรเบรลล์ภาษาไทยขึ้น ซึ่งประยุกต์มาจากอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ นับเป็นการเปิดศักราชแห่งการเรียนรู้หนังสือของคนตาบอดไทย ต่อมาได้มีการก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ถือเป็นโรงเรียนสำหรับคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย และเมื่อวันที่ 13-15 สิงหาคม พ.ศ. 2552 มีการจัดทำร่างคู่มือมาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ในประเทศไทย และเริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยอักษรเบรลล์ภาษาไทยกลายเป็นต้นแบบของอักษรเบรลล์ภาษาลาว และเขมร ในเวลาต่อมา

ueb braille chart

อักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ

Brailleอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ

 

ที่มารูปภาพ:

[1] https://www.brailleintl.org/

[2] https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
[3] https://sites.google.com/site/ptrakandee/prawati-xaksr-berll

[4] https://www.redpah.com/product/4068/braille-keyboard-key-covers

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

[1] กำเนิด อักษร เบรลล์ และการเข้ามาแพร่หลายในเมืองไทย[อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ) เข้าได้จาก: https://rdcbraille.com/articles/braille-language/

[2] ที่มาของอักษรเบรลล์[อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ) เข้าได้จาก: http://www.itscb.org/index.php/m-itscb-articles/24-originofbraille

[3] 4 มกราคม 1809 – กำเนิดผู้ให้กำเนิดอักษรเบรลล์[อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ) เข้าได้จาก: https://thestandard.co/onthisday4january1809/

[4] เกร็ดความรู้และที่มาของตัวอักษรเบรลล์[อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ) เข้าได้จาก: https://www.brailleintl.org

[5] ความรู้เบื้องต้นกับอักษรเบรลล์[อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ) เข้าได้จาก: http://cfbt.or.th/sk/index.php/article/12-readbraille#

[6] ดนตรีเพื่อผู้พิการ “โน้ตอักษรเบรลล์”[อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ) เข้าได้จาก: https://www.brailleintl.org

เรียบเรียงโดย: วรรณวจี สุจริตธรรม 
ตรวจทาน: วิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา 
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน