รำลึก 18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

รำลึก 18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

20-08-2022
SCI18AUG

ชวนหวนระลึกถึงวันสำคัญของวันนี้…วันนี้เมื่อ 154 ปีก่อน (18 สิงหาคม 2411) ได้เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปรากฏการณ์ครั้งนั้น ได้พิสูจน์พระอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  ให้เป็นที่ประจักษ์ ที่พระองค์ได้ทรงคำนวณโดยใช้หลักการดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างแม่นยำ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม ของทุกปี จึงเป็นวันที่ได้รำลึกถึงพระบรมราชปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปี ที่หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นอกจากนี้ 18 สิงหาคม ของทุกปี ยังชวนให้รำลึกถึงคุณค่าการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ การใช้สรรพวิชาความรู้ในการสร้างคุณประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและคนรอบข้าง ในปัจจุบันสู่อนาคตสืบไป

สามารถดาวน์โหลดหนังสือหว้ากอที่ระลึกเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี การเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ณ หว้ากอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้ที่นี่

ข่าวสารที่่คล้ายกัน