ตาสัตว์สตัฟฟ์เป็นของจริงหรือของปลอม ?

ตาสัตว์สตัฟฟ์เป็นของจริงหรือของปลอม ?

08-02-2023
ตาสัตว์สตัฟฟ์

ครั้งนี้เรามากับคำถามที่หลายๆ คน สงสัยมานานว่า ดวงตาที่อยู่ในสัตว์สตัฟฟ์ เป็นของจริงหรือของปลอมกันแน่

บางท่านอาจจะคิดว่าเป็นดวงตาปลอมและมีบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นของจริง

 

ในการทำสัตว์สตัฟฟ์ นักสตัฟฟ์สัตว์จะให้ความสำคัญกับดาวงตาของสัตว์เป็นอย่างมากเพราะจะทำให้สัตว์ที่ถูกสตัฟฟ์มีความเหมือนจริงดูราวกับว่าเหมือนมีชีวิต ซึ่งนักสตัฟฟ์สัตว์เองจำเป็นต้องเลือกใช้ดาวตาที่สีใกล้เคียงหรือเหมือนกับสีของตาจริง ๆ แต่สัตว์แต่ละชนิดด้วยเช่นกัน

สำหรับดวงตาที่อยูในสัตว์สตัฟฟ์นั้นมักจะเป็นดวงตาปลอมที่ทำเลียนแบบขึ้นมาให้เหมือนกับของจริง ทั้งในส่วนของขนาดและสีสัน ซึ่งจะทำมาจากวัสดุที่เป็นแก้ว เรซิ่น หรือพลาสติก เป็นต้น ส่วนตาของจริงนั้นไม่นิยมใช้ เนื่องจากไม่สามารเก็บรักษาสีและคงสภาพไว้ได้ เพราะเมื่อสัตว์ตายลงดวงตาจะเป็นสีขาวขุ่นประกอบกับในดางตามีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่เยอะเมื่อทำให้แห้งด้วงตาจะยุบเข้าไปในเบ้าตา ทำให้นักสตัฟฟ์สัตว์เลือกใช้ดวงตาที่ทำเลียนแบบขึ้นมาแทน 


อ้างอิง

Granqvist, E., 2010. Modern Technique on Taxidermy for Displaying Workshop. Training Manual. March 1 – May 7, 2010. Natural History Museum of National Science Museum, Thailand.

.


เรื่อง/ภาพ Nat. หน่อย วันชัย สุขเกษม

ศูนย์บริหารคลังตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาและสัตว์สตัฟฟ์ 

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

Related