"โมเดลแผนที่ดวงจันทร์"

"โมเดลแผนที่ดวงจันทร์"

16-12-2021
"โมเดลแผนที่ดวงจันทร์"

"โมเดลแผนที่ดวงจันทร์"

        ดวงจันทร์ Moon เป็นบริวารตามธรรมชาติดวงเดียวของโลก มีลักษณะคล้ายดาวพุธ คือมีชั้นบรรยากาศที่เบาบางมาก แทบเป็นสูญญากาศ ทำให้พื้นผิวเป็นหลุมบ่อมากมาย เนื่องจากถูกชนจากอุกาบาต มนุษย์ได้จินตนาการพื้นผิวของดวงจันทร์เป็นรูปร่างต่างๆ เช่น กระต่าย คนแก่ตำข้าว คนแก่นั่งปั่นด้าย เป็นต้น
    
        คำว่า จันทร์ นั้นเป็นคำศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต (चंद्र อ่านว่า จัน-ดระ หรือคนไทยเราเรียกว่า จัน-ทระ) ซึ่งหมายถึงพระจันทร์ ในภาษาไทยเดิมมักเรียกว่า เดือน หรือ ดวงเดือน (ลาว: ເດືອນ เดือน, ไทใหญ่: เหลิน)สำหรับในภาษาอังกฤษ ดวงจันทร์ ใช้คำว่า Moon (ภาษาอังกฤษใช้อักษรตัวใหญ่ขึ้นต้นคำ) เป็นคำนามมาจากคำว่า moone (ราวปี ค.ศ. 1380) ซึ่งมาจากคำ mone (ราวปี ค.ศ. 1135) ซึ่งมาจากภาษอังกฤษเก่าแก่ mōna (ราว 725 ปีก่อน ค.ศ.) และมีลักษณะคล้ายภาษาเจอร์แมนิก mǣnōn

        Selene (Σελήνη เซเลเน่) เป็นชื่อเรียกเทพีแห่งดวงจันทร์ของชาวกรีก ซึ่งเป็นธิดาของ Titans Hyperion กับ Theia ส่วนชาวโรมัน เรียกเทพีแห่งดวงจันทร์ว่า Luna (ลูน่า) ซึ่งเป็นภาษาลาตินหมายถึง ดวงจันทร์ในภาษาอังกฤษปัจจุบันคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์ Moon จะใช้คำ lunarเซเลเน่ ได้มีบทบาทอย่างมากในวิหารของเธอ ซึ่งเก่าแก่มากกว่าวิหารโอลิมปิกเสียอีกอย่างไรก็ตาม เซเลเน่ก็ได้ถูกแทนที่โดย Artemis เช่นเดียวกับ ลูน่า ที่ถูกแทนที่โดย Diana ดวงจันทร์มีผลกับโลกของเราทั้งทางกายภาพและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลก ทำให้แกนหมุนของโลกส่าย ทำให้เกิดน้ำขึ้น-น้ำลง ทำให้กลางคืนบนโลกสว่าง ไม่มืดมากซึ่งเอื้อต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก ทั้งทำให้เกิดขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับดวงจันทร์มากมายเรียนรู้เรื่องราวของดวงจันทร์ ผ่านโมเดลแผนที่ดวงจันทร์"

Related