ผู้เชี่ยวชาญประมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการคำนวณ Bitcoin

ผู้เชี่ยวชาญประมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการคำนวณ Bitcoin

18-12-2021
ผู้เชี่ยวชาญประมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการคำนวณ Bitcoin

หลายคนอาจได้ยินข่าวในวงการการเงิน ว่าบริษัทเทสล่าประกาศลงทุนในBitcoin กว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำให้ราคาBitcoin ทะยานไปถึง 48,000 เหรียญในสัปดาห์นี้ เหตุการณ์นี้กลายเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการคำนวนหาBitcoin ซึ่งทำให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ให้นั้นเอง 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาณาจักร ได้เปิดเผยประมาณการการใช้พลังงานไฟฟ้าในการสร้างหรือคำนวนหาBitcoin ว่าได้ก้าวข้ามปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศอาเจนตินา เนเทอร์แลนด์ และ สหรัฐอารับเอมิเรต ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้ากว่า 121.36 เทราวัตต์ต่อชั่วโมงคุณ Rauchs แห่งสถาบัน The Cambridge Centre for Alternative Finance ใด้ให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าว บีบีซี ท่อนหนึ่งมีใจความว่า การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมากมายมหาศาลของการคำนวณการเข้ารหัสสมการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งBitcoin นั้นเป็นสิ่งที่ถูกออกแบบมาแต่ต้น ถ้าราคาของ Bitcoin ไม่ลดลงคงไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้David Gerard ผู้เขียนหนังสือ Attack of the 50 Foot Blockchain อธิบายไว้ว่า ต่อให้สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้พลังงานไฟฟ้า ของ hardware ทำได้ดีขึ้นก็ยังไม่ช่วยให้ปัญหานี้หายไปอยู่ดี และหลายฝ่ายเริ่มตระหนักถึงวิธีการลงทุนของ Elon Musk ที่อาจทำให้ผลกระทบในแง่ดีต่อสิ่งแวดล้อมของการผลิตรถไฟฟ้าต้องขัดแย้งกับการลงทุนใน Bitcoin ในครั้งนี้ และอย่าลืมว่ารัฐได้ให้เงินทุนสนับสนุนทางสิ่งแวดล้อมกับบริษัทเทสล่าที่อาจต้องนำกลับมาทบทวนอีกด้วย

ขณะนี้พลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ในการคำนวณ Bitcoin ได้ขยายมากขึ้นถึงระดับการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศอาเจนติน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบชัดเจนแก่สิ่งแวดล้อม

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: 

[1]https://www.bbc.com/news/technology-56012952

[2] https://www.nsm.or.th/other-service/666-online-science/knowledge-inventory/sci-article/sci-article-information-technology-museum/3167-b-bitcoin.html

เรียบเรียง: ฐิติ สิริธนากร
ตรวจทาน: ยงยุทธ แก้วจำรัส
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Related