หมูหริ่ง ชื่อหมูแต่ไม่ใช่หมู

หมูหริ่ง ชื่อหมูแต่ไม่ใช่หมู

29-04-2022
หมูหริ่ง ชื่อหมูแต่ไม่ใช่หมู

        ปกติแล้วคนเรามักจะรู้จักหนูหริ่ง (Mus musculus) หนูขนาดเล็ก ที่สามารถพบได้ตามบ้านเรือน นอกจากสร้างความรำคาญให้กับบ้านเรือนแล้วเจ้านูหริ่งยังถูกนักวิจัยนำมาใช้เป็นสัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย แต่หารู้ไม่ ในธรรมชาติบ้านเรา นอกจากหหนูหริ่งแล้วยังมีชื่อสัตว์อีกชนิดหนึ่ง ที่ใช้คำว่า “หริ่ง” เหมือนกัน นั่นคือ เจ้าหมูหริ่ง ซึ่งเราอยากให้ทุกคนได้รู้จักกัน นอกจากชื่อที่ออกเสียงคล้ายๆกันแล้วเจ้าสัตว์ชนิดนี้  จะมีข้อแตกต่างอะไรบ้าง ลองไปอ่านกัน

          หมูหริ่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Arctonyx collaris เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดกลาง อยู่ในวงศ์ Mustelidae วงศ์เดียวกับ เพียงพอน  ลักษณะสำคัญของมันคือมีรูปร่างอ้วนและขนยาว หูค่อนข้างสั้น เล็บเท้าหน้ายาว ใช้สำหรับขุดดิน จมูกยื่นยาวคล้ายจมูกหมู ช่วยในการขุดคุ้ยอาหาร ลักษณะสีขนบนใบหน้ามีเส้นพาดหน้าสีดำถึงสีน้ำตาล หางสั้น ลำตัวมีสีเทาถึงสีน้ำตาล ลักษณะขนาดตัวเปรียบเทียบได้ประมานลูกบาสเก็ตบอล

          หมูหริ่งหากินตามพื้นดิน เฉพาะในเวลากลางคืน หลับเวลากลางวัน อาหารเป็นจำพวกผลไม้ หน่อไม้ รากไม้ รวมไปถึง สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์ขนาดเล็ก

          สัตว์ชนิดนี้มีการกระจาย หรือพบเห็นได้ทั่วประเทศไทยส่วนใหญ่พบตามภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ พื้นที่ขอบป่า ยกเว้นที่ราบภาคกลาง และภาคใต้ของประเทศไทย

          หมูหริ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ นั่นคือ หมูหริ่งเป็นตัวกระจายพันธุ์ของผลไม้พืชป่าในระบบนิเวศ และยังควบคุมประชากรจำพวกสัตว์หน้าดินที่เป็นอาหารจานโปรดของพวกมันนั่นเอง04 Moo Ring 1 

          สรุปได้ว่าเจ้าหมูหริ่งมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศคอยรักษาสมดุลให้กับธรรมชาติของเราได้เป็นอย่างดี

 

ผู้เรียบเรียง : นางสาวปัฑารีย์ สุวรรณลาภเจริญ

ที่มาข้อมูล : http://zoothailand.org/animal_view.php?detail_id=7&c_id=

             https://www.zcooby.com/mhoorhing_hog_badger/

Related