วิกฤตเต่าทะเล !!

วิกฤตเต่าทะเล !!

29-04-2022
วิกฤตเต่าทะเล !!

      กระแสข่าวที่ทุกคนกำลังกังวลใจ ในวิกฤตต่างๆ ที่ส่งผลกับโลกของเรา ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อนที่ ส่งผลทำให้ธารน้ำแข็งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ละลาย ทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังถูกคุกคาม รวมถึงสัตว์สายพันธุ์ต่างๆ ที่กำลังใกล้สูญพันธุ์ โดยน้ำมือของมนุษย์อย่างไม่รู้ตัว

          หนึ่งในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่กำลังถูกคุกคามอย่างหนัก นั่นคือ เต่าทะเล ทั่วโลกพบเต่าทะเล จำนวน 7 ชนิด ในประเทศไทยพบ 5 ชนิด ได้แก่ เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหัวค้อน เต่ามะเฟือง และเต่าหญ้า จากงานวิจัยเมื่อ 70 ปีก่อน พบว่าเต่าทะเลได้ขึ้นมาวางไข่ถึงปีละ 10,000 รัง แต่ปัจจุบันพบว่า เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่เพียงปีละ 500 รัง เท่านั้น ซึ่งเป็นจำนวนที่ลดลงไปมากอย่างน่าใจหาย โดยมีสาเหตุหลายประการ เช่น

  1. คนสมัยก่อนบริโภคไข่เต่า ทำให้อัตราการรอดของเต่าลดจำนวนลงไปอย่างรวดเร็ว
  2. กิจกรรมการประมง ทำให้เต่าตาย ถึง 74 % โดยเกิดจากเครื่องมือการทำประมง เช่น การติดอวนจับปลา ทำให้เต่าไม่สามารถขึ้นมาหายใจได้ และจมน้ำในที่สุด
  3. กิจกรรมของมนุษย์ ความเจริญของบ้านเมือง ถือได้ว่าเป็นการเบียดเบียนเต่าทะเล เช่น แนวสันกั้นคลื่น ทำให้เต่าไม่สามารถขึ้นมาวางไข่ได้ ใบพัดเรือฟันตัวเต่าทำให้เต่าเกิดบาดเจ็บ ไฟบนทางด่วนหรือไฟข้างถนนทำให้เต่าเข้าใจผิด คิดว่าไฟเหล่านั้นเป็นเส้นขอบฟ้า ที่จะนำพาไปยังทะเล แต่กลับกลายเป็นหลงทางจนโดนรถทับเสียชีวิต
  4. สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากภาวะโลกร้อนทำให้เต่าที่เกิดใหม่เป็นเพศเดียว เกิดความเหลื่อมล้ำของจำนวนเพศผู้และเพศเมียไม่เท่ากัน โอกาสในการผสมพันธุ์จึงลดน้อยลงไปด้วย
  5. ถุงพลาสติก หรือขยะที่ย่อยสลายยาก มักถูกพัดพามายังท้องทะเล ทำให้เต่าทะเลมักเข้าใจผิด คิดว่าถุงพลาสติกเป็นแมงกระพรุน เกิดขยะอุดตันในลำไส้ภายในตาย เศษหลอดดูดน้ำพลาสติกเข้าไปติดหลอดลมของเต่าทะเล ทำให้เต่าทะเลทุกข์ทรมานจนตาย

          ปัจจัยเหล่านี้เป็นเพียงปัญหาส่วนหนึ่งที่ทำให้เต่าทะเลลดจำนวนลงอย่างมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดการสูญพันธุ์ของเต่าทะเลได้ ผลกระทบอื่นๆ ที่ตามมากับห่วงโซ่อาหาร นั่นคือ แมงกะพรุนที่เป็นอาหารเต่าทะเลจะเต็มท้องทะเล เต่าที่ได้รับบาดเจ็บจากการโดนใบพัดเรือฟัน หรือการกินถุงพลาสติกเข้าไป หลังจากการรักษาแล้ว เต่าทะเลพวกนี้อาจจะไม่สามารถใช้ชีวิตในท้องทะเลได้เช่นเดิม

 

Sea turtle1

     โปรดช่วยกันใช้ทรัพยากรอย่างที่ไม่กระทบกับธรรมชาติ ท่องเที่ยวไม่เป็นภาระกับสัตว์ในท้องทะเล ลดใช้ถุงพลาสติก ไม่ทิ้งขยะลงทะเล สร้างเด็กรุ่นใหม่ให้ตระหนักและเข้าใจถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี

ที่มาข้อมูล : เรียบเรียงจากงาน Natural History Forum ตอน วิกฤตเต่าทะเล วันที่ 9 เมษายน 2562 จัดที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

ผู้เรียบเรียง : นางสาวปัณฑารีย์ สุวรรณลาภเจริญ

บรรณาธิการ(วิชาการ) : นางสาวอารมณ์ มุจรินทร์

บรรณาธิการ(ภาษา) : นางสาวอารมณ์ มุจรินทร์

ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอารมณ์ มุจรินทร์