ทะเลกับเหตุการณ์น้ำประปาเค็ม

ทะเลกับเหตุการณ์น้ำประปาเค็ม

29-04-2022
ทะเลกับเหตุการณ์น้ำประปาเค็ม

ต้นเดือนมกราคม 2563 หลายคนที่ใช้น้ำประปาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรู้สึกถึงรสชาติน้ำประปาที่แปลกออกไป กรมอนามัยและการประปานครหลวงระบุสาเหตุที่น้ำประปามีรสชาติเค็มหรือกร่อย เกิดจากสารโซเดียมคลอไรด์ในน้ำทะเล
เนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2562 น้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาในบริเวณทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้รับผลกระทบน้ำทะเลหนุนสูงเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ที่เกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์กับโลก
ก่อให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลง สำหรับประเทศไทย ด้วยปากอ่าวไทย ณ จังหวัดสมุทรปราการค่อนข้างต่ำ และน้ำทะเลหนุนเข้าสู่แม่น้ำสายหลักได้ง่าย น้ำจืดในแม่น้ำเจ้าพระยาจึงผสมกับน้ำเค็มจากทะเลส่งผลให้เกิดน้ำกร่อย 

ในปีนี้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้รับผลกระทบ เนื่องจากภัยแล้งที่มาเร็วกว่ากำหนด ส่งผลให้ปริมาณน้ำจืดที่ไหลลงทะเลและผลักดันน้ำเค็มมีน้อย น้ำทะเลรุกล้ำขึ้นมากกว่าปกติ จึงส่งผลกระทบต่อระบบน้ำประปาในกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกทั้งหมด
ส่วนแม่น้ำแม่กลองไม่ได้รับผลกระทบเพราะภูมิประเทศที่สูงและมีเขื่อนแม่กลองคอยผลักดันน้ำเค็มอยู่ตลอด

ในการแก้ไขปัญหา ภาครัฐอาศัยการผันน้ำจากแม่น้ำสายอื่นเข้ามาเติมในแม่น้ำเจ้าพระยาในการผลักดันน้ำเค็ม สำหรับประชาชนทั่วไป ควรใช้น้ำอย่างประหยัด และหมุนเวียนใช้น้ำให้สูญเสียน้อยที่สุด เพื่อประเทศไทยจะพ้นวิกฤตจากภัยแล้งครั้งนี้ไปด้วยกัน

ผู้เขียน อรทัย สุราฤทธิ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์ อพวช.

ที่มาแหล่งข้อมูล:

ไทยพีบีเอส. ทะเลหนุน "8-15 ม.ค." นี้ เจ้าพระยาเค็มเพิ่ม-ผันน้ำแม่กลองแก้วิกฤต [ออนไลน์].2020, แหล่งที่มา:https://news.thaipbs.or.th/content/287678 [ 10 มกราคม 2563]
ฐานเศรษฐกิจ. ระดมผันน้ำแม่กลองแก้น้ำประปาเมืองกรุงเค็ม[ออนไลน์].2020, แหล่งที่มา: https://www.thansettakij.com/content/normal_news/418727?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=normal_news[ 14 มกราคม 2563]