ญี่ปุ่น ใช้หุ่นยนต์คอยต้อนรับให้กำลังใจผู้ป่ติด Covid-19 ที่กักตัวในโรงแรม

ญี่ปุ่น ใช้หุ่นยนต์คอยต้อนรับให้กำลังใจผู้ป่ติด Covid-19 ที่กักตัวในโรงแรม

29-04-2022
ญี่ปุ่น ใช้หุ่นยนต์คอยต้อนรับให้กำลังใจผู้ป่ติด Covid-19 ที่กักตัวในโรงแรม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ทางการกรุงโตเกียวได้เปิดโรงแรมพร้อมหุ่นยนต์บริการ 2 แห่ง เพื่อรองรับผู้ป่วย Covid-19 ที่อาการไม่รุนแรงและไม่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล โดยทางการกรุงโตเกียวได้ใช้หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ประเภทฮิวแมนนอยด์ โรบอท ที่มีชื่อว่า “เปปเปอร์” ทำหน้าที่บางอย่างแทนพนักงาน โดยคอยดูแลผู้ป่วย เพื่อเป็นการช่วยลดความเครียดให้แก่พยาบาล และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ เช่น การพูดให้กำลังใจ จะมีข้อความให้กำลังใจผู้ป่วย “ คุณไม่สามารถต่อสู้กับโควิด-19 ได้ หากท้องของคุณยังว่าง โปรดรับประทานอาหารเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง ” ให้คำแนะนำผู้ป่วย และคอยเตือนเรื่องกฎต่างๆ หรือแม้กระทั่งทำความสะอาด หุ่นยนต์ เปปเปอร์ นี้มาพร้อมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ที่จะคอยทำความสะอาด ด้วยการฆ่าเชื้อบริเวณล็อบบี้และบริเวณที่เป็นพื้นที่เสี่ยงของโรงพยาบาล

 

ที่มาของรูปภาพ

[1] https://www.channelnewsasia.com/news/asia/tokyo-robot-welcome-hotel-covid-19-quarantine-12694464?cid=FBcna&fbclid=IwAR2Iw4hqeaRGkOep1HdGv-EQEfaH4CwM1ZuPur3IeSg_4oag9TYxRQSclIw

[2] https://www.fnn.jp/articles/-/38098

 

ที่มาของแหล่งข้อมูล

 

[1] 'I'm cheering for you': Robot welcome at Tokyo COVID-19 quarantine-https://www.channelnewsasia.com/news/asia/tokyo-robot-welcome-hotel-covid-19-quarantine-12694464?cid=FBcna&fbclid=IwAR2Iw4hqeaRGkOep1HdGv-EQEfaH4CwM1ZuPur3IeSg_4oag9TYxRQSclIw[สืบค้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563]
[2]
'I'm cheering for you': Robot welcome at Tokyo quarantine hotel-https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/im-cheering-for-you-robot-welcome-at-tokyo-quarantine[สืบค้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563]
[3]
'I'm cheering for you': Robot welcome at Tokyo quarantine- https://www.thepeninsulaqatar.com/article/01/05/2020/I-m-cheering-for-you-Robot-welcome-at-Tokyo-quarantine[สืบค้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563]

 

เขียนโดย ณรงค์ศักดิ์ สุขอร่าม นักวิชาการ 5 กองนิทรรศการ

ตรวจทาน อรงณ์กฎ เพชรคำ นักวิชาการ 5 กองวัสดุอุเทศ

               วรรณวจี สุจริตธรรม นักวิชาการ 5 กองวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ