ความลับน่าอัศจรรย์ในธรรมชาติ ของ วอมแบต (Wombat) Puzzling Wombat Poop, Why it’s Cubed?

ความลับน่าอัศจรรย์ในธรรมชาติ ของ วอมแบต (Wombat) Puzzling Wombat Poop, Why it’s Cubed?

29-04-2022
ความลับน่าอัศจรรย์ในธรรมชาติ ของ วอมแบต (Wombat) Puzzling Wombat Poop, Why it’s Cubed?

    วอมแบต (Vombatus ursinus) สัตว์ที่หน้าตาดูคล้ายหมีชนิดนี้ แท้ที่จริงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ ตัวเมียมีกระเป๋าหน้าท้อง (Marsupium) เช่นเดียวกับ จิงโจ้ โคอะล่า และวอลลาบี้ ฯลฯ ต่างกันแต่ว่ารูที่กระเป๋าหน้าท้องนั้นหันออกไปทางเดียวกับรูก้น เพื่อป้องกันไม่ให้ขี้ดินกระเด็นใส่ขณะขุดโพรง วอมแบตจัดเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนและกินพืชเป็นอาหาร

      ลักษณะเด่น

          สัตว์ที่ดูเหมือนไม่มีพิษภัยชนิดนี้ มีบั้นท้ายที่อวบอั๋นไว้ต่อกรกับสัตว์ผู้ล่าที่กล้าแหยมเข้ามาในโพรงรัง นอกจากนี้วอมแบตยังรู้จักสื่อสารกับพวกเดียวกันโดยก่อกองมูลไว้ตามที่ต่าง ๆ  แต่ก้อนอึของเจ้าวอมแบตนี้ กลับมีลักษณะที่แปลกพิสดารยิ่งกว่าของสัตว์ชนิดไหนบนโลก ทั้งนี้เพราะว่ามีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า

      ไขข้อข้องใจ

          วอมแบตใช้เวลาถึง 2 อาทิตย์ในการย่อยอาหาร และถ่ายมูลตกครั้งละ 80-100 ก้อนต่อคืน จากการศึกษาระบบขับถ่ายภายในร่างกายของวอมแบต พบว่ามูลรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกเต๋านี้ เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในลำไส้แล้ว จากการบีบตัวและแรงอัดของลำไส้ในช่วง 8% สุดท้าย ทำให้กากอาหารเปลี่ยนสภาพจากที่คล้ายของเหลวไปเป็นของแข็ง ซึ่งในระยะนี้ก้อนอึจะมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า ที่มีขนาดราว 2 ซม. แทนที่จะเป็นรูปทรงไส้กรอกปกติ ทั้งนี้เพราะลำไส้ของวอมแบตยืดขยายได้ไม่เท่ากันซึ่งแตกต่างไปจากลำไส้ของสัตว์ชนิดอื่น ๆ เช่นที่พบในหมู เป็นต้น

          ลักษณะเช่นนี้อาจเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอแวดล้อมภายใต้สภาพอากาศที่แห้งแล้งของทวีปออสเตรเลีย ร่างกายจึงดึงเอาความชื้นออกจากกากอาหารนั่นเอง

 

ภาพจาก : https://www.shutterstock.com/th/image-photo/close-wombat-narawntapu-national-park-australia-113078425

 

ที่มาของข้อมูล : https://edition.cnn.com/2018/11/19/australia/wombat-cube-poo-intl/index.html

 

ผู้เรียบเรียง : นางสาวปัณฑารีย์ สุวรรณลาภเจริญ

บรรณาธิการ (วิชาการ) : นายชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ

บรรณาธิการ (ภาษา) : นายชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ

ผู้อนุมัติการเผยแพร่ : นางสาวอารมณ์ มุจรินทร์