เสียงที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

เสียงที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

29-04-2022
เสียงที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

เมื่อหลายปีที่ผ่านมา มีนักวิทยาศาสตร์ค้นพบหอยสังข์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงแมกดาเลเนียน (Magdalenian) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมยุคหินเก่าตอนปลาย (18,000 ปี) และมีการทดลองใช้สังข์ตัวนี้เป่าเพื่อใช้เป็นเครื่องดนตรี และมีการอัดเสียงไว้ ซึ่งเสียงที่เปล่งออกมาจากหอยสังข์ที่อายุมากที่สุด ทำให้ได้เสียงของสังข์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกการค้นพบในครั้งนี้ช่วยให้เข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมโบราณมากยิ่งขึ้น เพราะอย่างน้อยๆ ก็ไม่มีสังคมมนุษย์ไหนที่ไม่มีดนตรีอยู่ในหัวใจ

                หอยสังข์มีความสำคัญมาตั้งแต่โบราณตามแบบที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ จากคติความเชื่อทำให้สังข์ถูกนำมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการใช้ในงานที่เป็นมงคล เช่น พิธีมงคลสมรส และพิธีกรรมบางอย่างอันเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์ การเป่าสังข์ให้เกิดเสียงก้องกังวาน ใช้เป็นทั้งเครื่องดนตรีและส่งสัญญาณ ตามความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ถือเป็นเสียงมงคลด้วยเสียงที่ดังคล้าย “โอม” ซึ่งเป็นคำศักดิ์สิทธิ์

                ดังนั้น “สังข์” จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ตั้งแต่งานในพระราชวังจนกระทั่งถึงงานของสามัญชน ล้วนแต่มีโอกาศนำสังข์มาใช้กันอย่างทั่วถึง

 

เรียบเรียงโดย  บังอร ช่างหลอม

แหล่งข้อมูล  http://www.vice.com/en/article/qjpapm/forbidden-doot-scientists-blew-an-18000-year-old-conch-and-recorded-it