ตรวจภาวะแทรกซ้อนน้ำเหลืองคั่ง จากมะเร็งเต้านม LymphaTech

ตรวจภาวะแทรกซ้อนน้ำเหลืองคั่ง จากมะเร็งเต้านม LymphaTech

29-04-2022
ตรวจภาวะแทรกซ้อนน้ำเหลืองคั่ง จากมะเร็งเต้านม LymphaTech

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 : เว็บไซต์ เมดิคอลเพลสดอทคอม (https://medicalxpress.com) ได้เปิดเผย ผลงานวิจัยของ Jill M Binkley และทีม จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งจอเจียร์ ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Physical Therapy ฉบับเดือน มีนาคม 2563 โดย Jill M Binkley และทีม ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่สามารถตรวจสอบอาการ lymphedema หรือ อาการบวมน้ำเหลืองคั่ง ซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่รุนแรงหลังจากการรักษามะเร็งเต้านมซึ่งจะเกิดขึ้นบริเวณแขนและขาได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการถ่ายภาพ 3 มิติ ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเลต

​โดยปกติแล้วภาวะแขนบวมจากน้ำเหลืองคั่ง เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดยเฉพาะผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดเต้านมร่วมกับการเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้หรือผู้ป่วยที่เคยได้รับรังสีรักษาร่วมด้วย ซึ่งภาวะดังกล่าวส่งผลให้การดำเนินชีวิตของผู้ป่วยเปลี่ยนไปในบางรายหากไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือรักษา เช่น แขนบวมตลอดชีวิต ปวด บวม และมีตุ่มพอง อาการจะแสดงหลังจากได้รับการรักษาไปแล้ว 18 เดือน ถึง 10 ปี ทำให้มีผลกับการใช้ชีวิตในสังคม

​ในการตรวจวัดขนาดแขนโดยทั่วไปมีหลายชนิด ได้แก่ การใช้แสงอินฟราเรด การใช้คลื่นไฟฟ้า แต่การวัดโดยใช้สายวัดเป็นวิธีที่นิยมที่สุด ซึ่งจะมีรายละเอียดการคำนวณปริมาตรที่แตกต่างกัน คือ วัดเส้นรอบวงแขนที่ตำแหน่งเดียวกันทั้ง 2 ข้าง การวินิจฉัยภาวะแขนบวมจากน้ำเหลืองคั่งจะมีความแตกต่างกันมากกว่า 2 เซนติเมตร เมื่อเทียบกับแขนข้างที่ปกติ แต่ใน แอพพลิเคชั่น LymphaTech นั้น จะใช้เซนเซอร์ Occitical ร่วมกับ แอพพลิเคชั่น และกล้องถ่ายภาพ แบบ 3D ในสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเลต โดยสามารถส่งผลการวัดปริมาตรและเส้นรอบวงได้อย่างแม่นยำ โดยใช้เวลาวัดต่ำกว่า 60 วินาที ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการตรวจสอบอาการของผู้ป่วย เพื่อตรวจสอบอาการเบื้องต้นนำไปสู่การรักษาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด

90297968 679083589494074 4287380416660242432 n90297968 679083589494074 4287380416660242432 n

 

ที่มาของภาพ : https://medicalxpress.com/…/2020-03-app-harsh-side-effect-b…

ที่มาของแหล่งข้อมูล (Reference) :
[1] “ APP LymphaTech ” ออนไลน์ https://medicalxpress.com/…/2020-03-app-harsh-side-effect-b… ค้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
[2] “App Detects Harsh Side Effect of Breast Cancer Treatment” ออนไลน์ http://www.news.gatech.edu/…/app-detects-harsh-side-effect-… ค้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563


เขียนโดย นางสาววรพรรณ สธนพงศ์ นักวิชาการ8 กองวัสดุอุเทศ
ตรวจทาน นางสาวจุฬาลักษณ์ คำแก้ว นักวิชาการ กองวัสดุอุเทศ
ตรวจทาน นายวชิรพันธ์ เจริญเวช นักวิชาการ5 กองวิชาการ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ