แผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ละลายอย่างรวดเร็ว

แผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ละลายอย่างรวดเร็ว

29-04-2022
แผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ละลายอย่างรวดเร็ว

ที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากสภาวะโลกร้อนอันทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศโลก ตอนนี้ทั่วโลกเริ่มรณรงค์ให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์นี้

พ.ศ. 2562 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) ได้ตีพิมพ์บทความในวารสารกิจการวิชาการวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (Proceedings of the National Academy of Sciences) โดยกล่าวว่า มีการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน (Drone) ในการสำรวจแผ่นน้ำแข็งที่กรีนแลนด์ และพบว่ามีการแตกหักจากการละลายภายใต้ทะเลสาบแผ่นน้ำแข็งสร้างความสงสัยว่า การแตกหักนี้จะส่งผลให้เกิดการระบายน้ำปริมาณมากลงสู่ทะเลสาบ และจะส่งผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อมภายใต้แผ่นน้ำแข็งหรือไม่

ทีมวิจัย พบว่า อัตราการละลายของแผ่นน้ำแข็งที่กรีนแลนด์ในปี พ.ศ. 2562 มีค่าเฉลี่ยของการละลายเร็วกว่าค่าเฉลี่ยรอบ 10 ปี โดยในเดือนกรกฎาคมพบว่า พื้นผิวน้ำแข็งลดลง 197 กิกะตัน เทียบได้กับสระว่ายน้ำโอลิมปิกประมาณ 80 ล้านสระ ขณะที่ธารน้ำแข็ง (Glacier) เคลื่อนตัวลงมาตามไหล่เขาอย่างช้า ๆ จะทำให้ไหล่เขาเหล่านั้นเกิดการสึกกร่อนจนเป็นร่องลึกเพราะความหนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็นน้ำแข็ง และร่องที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของธารน้ำแข็งนี้จะมีขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากการละลายและการไหลของน้ำแข็งที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งส่งผลต่อระดับน้ำทะเลและระบบนิเวศด้วย และพวกเขายังพบอีกว่าทิศทางและอัตราการไหลของธารน้ำแข็งที่ละลายนี้ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่พวกเขาคิดเอาไว้มาก

ทอม ชัดลีย์ (Tom Chudley) นักศึกษาปริญญาเอกจาก สถาบันวิจัยขั้วโลกเหนือสก๊อต (Scott Polar Research Institute) และเป็นหนึ่งในทีมนักบินขับโดรน กล่าวว่า พวกเราประเมินผลกระทบของธารน้ำแข็งเหล่านี้ต่ำเกินไป มันเป็นเรื่องที่ยากที่จะสังเกตเห็นการไหลของทะเลสาบน้ำแข็งที่ไหลเร็วขนาดนี้ พวกเขาโชคดีที่อยู่ในพื้นที่และเวลาที่เหมาะสม

จึงถือเป็นข่าวดีที่เหล่าทีมนักวิจัยได้ค้นพบปรากฏการณ์นี้อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยเตือนและเร่งแก้ปัญหาน้ำแข็งขั้วโลกที่กำลังละลาย ซึ่งไม่เพียงส่งผลต่อระดับน้ำทะเล แต่ยังส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอื่นในโลกอีกด้วย

 

ภาพจาก : https://phys.org/news/2019-12-drone-images-greenland-ice-sheet.html
ที่มา : Sarah Collins. Drone images show Greenland ice sheet becoming more unstable as it fractures. [ออนไลน์]. 2019, แหล่งที่มา: https://www.cam.ac.uk/stories/greenlandicesheet [19 เมษายน 2563]
ค้นคว้าเพิ่มเติม : Nicola Davis. Scientists confirm dramatic melting of Greenland ice sheet. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: https://www.theguardian.com/science/2020/apr/15/scientists-confirm-dramatic-melting-greenland-ice-sheet [19 เมษายน 2563]
คำค้น : Greenland ice sheet, แผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์

ผู้เขียน : นางสาวศศลักษณ์ มูลรินต๊ะ นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.