Tokyo Olympic 2020: กีฬาแห่งมวลมนุษยชาติที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Tokyo Olympic 2020: กีฬาแห่งมวลมนุษยชาติที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

29-04-2022
Tokyo Olympic 2020: กีฬาแห่งมวลมนุษยชาติที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

https://www.thairath.co.th/sport/worldsport/2149030

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยกย่องเรื่องความสะอาด และระบบจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพที่ดีแห่งหนึ่งในโลก และด้วยแนวคิดการสร้างคุณค่าให้กับสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ศิลปะ ผสมผสานกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งถูกนำมาใช้ในการจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก 2020 (Tokyo Olympic 2020) ทำให้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 32 นี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากคนทั่วโลก

หลังจากพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกที่ยิ่งใหญ่และงดงามไม่ถึง 24 ชั่วโมง เว็บไซต์โตเกียวโอลิมปิก 2020 ได้เปิดเผยเบื้องหลังของเหรียญรางวัลที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ ซึ่งมากจากนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ชาวญี่ปุ่นร่วมกันบริจาคเกือบ 8 หมื่นตัน คัดแยกนำโลหะทองคำ เงิน และทองแดงออกมาได้น้ำหนักรวมถึง 5,700 กิโลกรัม นำมาหลอมและขึ้นรูปเป็นเหรียญรางวัลที่งดงาม และมีคุณค่า ซึ่งออกแบบโดย จุนอิจิ คาวานิชิ (Junichi Kawanishi) ผู้อำนวยการสมาคมออกแบบสัญลักษณ์แห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Sign Design Association) และสมาคมนักออกแบบแห่งกรุงโอซากา (Osaka Design Society)

ไม่ใช่แค่เหรียญรางวัลเท่านั้น เครื่องแบบของผู้ทำหน้าที่วิ่งคบเพลิง และแท่นที่ใช้ในพิธีรับมอบเหรียญรางวัล 100 แท่น ก็มาจากการรีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกในครัวเรือนจำนวน 45 ตัน และขยะทะเล โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ (3D Printing technology) มาช่วยในการฉีดขึ้นรูปพลาสติกรีไซเคิลที่ถูกหลอมด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม

คณะผู้จัดงานได้เปิดเผยต่อสำนักข่าวต่างประเทศว่าการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก 2020 ไม่เพียงมีการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการรีไซเคิลมาใช้เท่านั้น ยังคำนึงถึงการจัดการขยะอีกด้วย ดังนั้นคณะผู้จัดงานจึงเลือกใช้เตียงกระดาษที่สามารถรีไซเคิลได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการรีไซเคิลให้ได้ 65% ของขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการผลิตสินค้า และของที่ระลึกสำหรับจัดจำหน่ายซึ่งมาจากผลิตภัณฑ์รีไซเคิลด้วย

นับว่าการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก 2020 ในครั้งนี้ยิ่งใหญ่สมกับที่ผู้คนทั่วโลกรอคอย แม้จะถูกเลื่อนการจัดการแข่งขันจากปี ค.ศ. 2020 เป็นปี ค.ศ. 2021 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ แต่ด้วยความมุ่งมั่นของผู้จัดงาน ความงดงามของประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ทำให้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้กลายเป็นต้นแบบในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์โรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

88111

https://olympics.com/en/news/designs-of-tokyo-2020-s-recycled-medals-unveiled

เรียบเรียงโดย: ปวิตา ลิขิตเดชาโรจน์ นักวิชาการ กองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แหล่งข้อมูล:
Tokyo 2020 Medal Project: Towards an Innovative Future for All. [ออนไลน์]. 2021, แหล่งที่มา: https://olympics.com/tokyo-2020/en/games/medals-project/ [25 กรกฎาคม 2564]
Designs of Tokyo 2020’s recycled medals unveiled. [ออนไลน์]. 2021, แหล่งที่มา: https://olympics.com/en/news/designs-of-tokyo-2020-s-recycled-medals-unveiled [25 กรกฎาคม 2564]
Tokyo 2020: Olympic medals made from old smartphones, laptops. [ออนไลน์]. 2021, แหล่งที่มา: https://www.dw.com/en/tokyo-2020-olympic-medals-made-from-old-smartphones-laptops/a-58325432 [25 กรกฎาคม 2564]
Cardboard Beds, Recycled Medals: Tokyo Games Put Sustainability Front and Center. [ออนไลน์]. 2021, แหล่งที่มา: https://news.wttw.com/2021/07/22/cardboard-beds-recycled-medals-tokyo-games-put-sustainability-front-and-center [25 กรกฎาคม 2564]