อุตุนิยมวิทยาเผยกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลเจอฝนตกหนัก

อุตุนิยมวิทยาเผยกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลเจอฝนตกหนัก

29-04-2022
อุตุนิยมวิทยาเผยกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลเจอฝนตกหนัก

ช่วงเช้าของวันที่ 13 มกราคม 2563 หลายพื้นที่ของกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลมีฝนตกหนัก ทำให้บางพื้นที่ในกรุงเทพ ฯ มีปริมาณน้ำท่วมขัง และการจราจรติดขัด
เบื้องต้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 13 มกราคม ถึงเวลา 06.00 น. วันที่ 14 มกราคม 2563 กรุงเทพ ฯ และปริมณฑลมีเมฆบางส่วน
กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ในขณะเดียวกันฝนที่ตกหนักยังส่งผลให้ค่าฝุ่น PM2.5 ที่เกินมาตรฐานในบริเวณกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลลดลง ทางกรมควบคุมมลพิษได้รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น
ละอองในเช้านี้ว่า คุณภาพอากาศโดยรวมของกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลอยู่ในระดับคุณภาพดี ถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยตรวจพบค่าฝุ่นละออง PM2.5
ระหว่าง 25-54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จึงคาดว่าประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกดีกับสถานการณ์ฝนตกที่ช่วยลดค่าฝุ่นในเช้านี้ได้

อย่างไรก็ตามหากค่าฝุ่นละออง PM2.5 มีปริมาณเกินค่ามาตรฐานจะส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยง คือ เด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา และผู้ที่มี
โรคประจำตัวด้านทางเดินหายใจ วิธีป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองดังกล่าว ทำได้โดยการหมั่นสังเกตอาการ หากมีความผิดปกติควรรีบพบแพทย์ในทันที และหลีกเลี่ยง
การทำกิจกรรมกลางแจ้งในบริเวณที่มีค่าฝุ่นละอองสูง หากจำเป็นควรใส่หน้ากากอนามัยที่เหมาะสมป้องกัน

ผู้เขียน: นางสาวสุมัยญา ยะก๊บ

แหล่งข่าว
https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1746006 (13 มค 2563)
https://news.thaipbs.or.th/content/287911 (13 มค 2563)
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_3378708 (13 มค 2563)
http://www.pcd.go.th/info_serv/air_pm25.html (13 มค 2563)
http://air4thai.pcd.go.th/report/PMMetroReport_2020-01-13_7.jpg (13 มค 2563)

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.tmd.go.th/daily_forecast.php (13 มค 2563)
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/ (13 มค 2563)