หวิดดับยกครัว เพราะปูพิษ

หวิดดับยกครัว เพราะปูพิษ

29-04-2022
หวิดดับยกครัว เพราะปูพิษ

หนุ่มไต้หวันซื้อปูมาทำอาหารตรุษจีน ผงะเป็นปูพิษ กินแล้วถึงตาย     

        ชายชาวไต้หวันไปซื้ออาหารทะเลเพื่อนำมาทำอาหารช่วงเทศกาลตรุษจีนกับครอบครัว เมื่อกลับถึงบ้านเขาสังเกตเห็นปู 2 ตัวแตกต่างจากปูทั่วไป โดยปูหนึ่งตัวมีก้ามที่มีปลายแหลมสีดำแปลกตาและอีกตัวหนึ่งมีจุดทั่วกระดอง เมื่อสอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญปรากฏว่าปูดังกล่าวคือปูที่มีพิษ 

       ปูที่มีปลายก้ามเป็นสีดำ Red egg crab และมีชื่อไทยว่า ปูใบ้หลังเต่า (ชื่อวิทยาศาสตร์ Atergatis integerrimus) ส่วนปูที่มีจุดบนกระดองMosaic reef crabมีชื่อไทยว่า ปูใบ้ลายกระเบื้อง
(ชื่อวิทยาศาสตร์ Lophozozymus pictor) ปูทั้งสองชนิดถูกจัดอยู่ในวงศ์ปูใบ้ (Xanthidae) นอกจากนี้ พิษในปูจะไม่สามารถถูกทำลายด้วยความร้อนจากการปรุงอาหาร ปูใบ้ลายกระเบื้องเป็นที่รู้จักมากกว่า
เนื่องจากทำให้คนที่กินเข้าไปเสียชีวิตมาแล้วหลายราย ชายคนดังกล่าวนำเรื่องนี้โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ เป็นอุทาหรณ์ให้ชาวเน็ตรับรู้
ในประเทศไทย พบปูทั้งสองชนิดตามชายฝั่งทะเล โดยมักจะติดมากับเครื่องมือประมงอวนปูม้าที่ทำการประมงบริเวณใกล้กับกองหินหรือแนวปะการัง

ผู้เขียน นางสาวกมลชนก วงศ์อิสรกุล

ที่มาของภาพ

www.hk01.com 
Link to download picture file: https://1drv.ms/u/s!AjC8C91MzBcy_Sd60008PhgLez_u?e=kNxZuQ

ที่มาของแหล่งข่าว (Reference)

https://news.bectero.com/news/168121
https://www.worldofbuzz.com/beware-some-crabs-sold-during-cny-could-be-poisonous-