รุ่งเช้า “วันเด็ก” ดาวศุกร์ใกล้ดาวเสาร์ ใกล้ที่สุดในรอบปี

รุ่งเช้า “วันเด็ก” ดาวศุกร์ใกล้ดาวเสาร์ ใกล้ที่สุดในรอบปี

29-04-2022