แห่ชม! กัลปังหาแดง อันซีนแห่ง “เกาะสุกร”

แห่ชม! กัลปังหาแดง อันซีนแห่ง “เกาะสุกร”

19-03-2024
s

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะสุกร พบกัลปังหาแดงโผล่พ้นน้ำทะเล ถือเป็นอันซีนแห่งเกาะสุกร ที่ 1 ปีจะได้เห็นเพียงไม่กี่ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เว็บไซต์แนวหน้าออนไลน์ได้รายงานว่า พบกัลปังหาแดงหรือ "Sea Fan"  ที่บริเวณหน้าหาดทรายทอง หมู่ที่ 2 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง และเป็นกัลปังหาแดงกลุ่มเดียวใน จ.ตรัง ที่อยู่ในเขตน้ำตื้น สาเหตุจากน้ำทะเลลดลงต่ำสุด ซึ่งปรากฏการณ์น้ำทะเลลดลงต่ำสุด มาจากอิทธิพลของดวงจันทร์และลมมรสุม เป็นเรื่องปกติในธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ ไม่อันตรายอะไรต่อปะการังและกัลปังหา แต่ด้วยความสวยงามและไม่ได้เห็นกันบ่อยๆ ทำให้เกาะสุกรกลายเป็นอันซีนแห่งใหม่ที่ทำให้นักท่องเที่ยวแห่ไปเที่ยวชมความสวยงาม โดยนายณัฐพัฒน์ พรหมเพชร ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรังกล่าวว่า กัลปังหาแดงหรือซีแฟน กองนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นกัลปังหาแดงที่โผล่พ้นน้ำ ในข้อมูลที่ตนพยายามสืบค้นน่าจะเป็นกองเดียวที่เห็นอยู่ใน จ.ตรังหรือกองเดียวในภาคใต้อีกด้วย

ล่าสุดทาง ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ทราบข่าวและได้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ประกอบการนำเที่ยวว่าไม่ควรเข้าใกล้ กัลปังหาแดง เพราะจะเป็นการรบกวนทำลาย และกัลปังหายังเป็นสัตว์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง ทำการค้าขาย หรือนำเขา-ส่งออกโดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงห้ามครอบครอบ เว้นแต่ผู้ใด้รับอนุญาตให้ครอบครอง ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท

ก

ที่มาของภาพ : https://www.naewna.com/likesara/793299/preview?fbclid=IwAR1Y3Xj2-7tyc_okgJ0tFHhfLbGwy6mZmHpGr_mvS9hghf3voMYD2fhqpeA

ที่มาของแหล่งข้อมูล (Reference) : 

1. https://www.naewna.com/likesara/793299/preview?fbclid=IwAR1Y3Xj2-7tyc_okgJ0tFHhfLbGwy6mZmHpGr_mvS9hghf3voMYD2fhqpeA
2. https://www.thaipbs.or.th/news/content/338111


ผู้เรียบเรียง : ปิโยรส เปรมเสถียร  นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ