“ฝุ่นจิ๋ว” กับความเครียดในวัยรุ่น

“ฝุ่นจิ๋ว” กับความเครียดในวัยรุ่น

29-04-2022
“ฝุ่นจิ๋ว” กับความเครียดในวัยรุ่น

มลพิษทางอากาศส่งผลต่อสุขภาพในหลายทาง เช่นเมื่อสูดอากาศเป็นพิษส่งผลต่อภูมิคุ้มกันแปรปรวน โรคหัวใจ หรือแม้แต่มะเร็งปอด ยิ่งอนุภาคมลพิษเล็กเท่าไร
ยิ่งก่อปัญหาใหญ่ขึ้นเท่านั้น อนุภาคเล็กว่า 2.5 ไมโครมิเตอร์ หรือราว 0.0001 นิ้ว มาจากเครื่องยนต์ โรงงานผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน มลพิษขนาดจิ๋วเหล่าเข้าสู่ร่างกายเมื่อเราหายใจเข้าไป ส่งผลต่อปอดและทำให้เราไอหรือจาม แต่ไม่หยุดเท่านี้ มลพิษดังกล่าวสามารถซึมเข้าทางเส้นเลือดและไปถึงสมองได้ และก่อให้เกิดผลพวงอีกหลายประการตามมา

การศึกษา ของโจนัส มิลเลอร์ นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในปาโลอัลโต แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพจิต
โดยเฉพาะความเครียดและวิตกกังวลในวัยรุ่นการศึกษาในวัยรุ่นจำนวน 144 คนที่อยู่ในบริเวณซานฟรานซิสโก ซึ่งเป็นเมืองที่มีค่ามลพิษสูง 1 ใน 10 ของประเทศ
เพื่อดูปฏิกิริยาการตอบสนองต่อสถานการณ์ในห้องปฏิบัติการ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า เด็กวัยรุ่นที่อยู่ในย่านที่มีมลพิษสูงแสดงอาการเครียดและระดับการเต้นของ
หัวใจสูงกว่าเด็กวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในย่านที่อากาศสะอาดกว่า แม้มิลเลอร์พิจารณาถึงปัจจัยทางสังคม สถานภาพทางเศรษฐกิจครอบครัว
กลุ่มเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ รวมถึงลักษณะทางชีวภาพ เช่น ภาวะเจริญพันธุ์ ที่อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดและวิตกกังสล แต่เขากลับพบว่ามลพิษทางอากาศ
เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ส่งผลให้ความเครียดในวัยรุ่นที่ชัดเจน“ร่างกายของวัยรุ่นตั้งรับกับภัยคุกคามในสิ่งแวดล้อม และนำมาสู่ปัญหาสุขภาพทั้งกายและใจ” มิลเลอร์สรุป
ไว้ในบทความของเขา ฉะนั้น ในวันที่มลพิษในอากาศอยุ่ในระดับสูง เขาเสนอให้ผู้คน

โดยเฉพาะวัยรุ่นใช้เวลาอยู่ในอาคารและเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นจิ๋วเหล่านี้

 

ผู้เขียน ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์ อพวช.

ที่มาแหล่งข้อมูล:

Miller, J.G. et al.2019. “Fine particle air pollution and physiological reactivity to social stress in adolescence: The moderating role of anxiety and depression”, Psychosomatic Medicine. Vol. 81.
Stevens, Alison Pearce.2019. “Air pollution intensifies a teen’s feeling of stress”, available from https://www.sciencenewsforstudents.org/article/air-pollution-intensifies-teens-feeling-stress [accessed on January 17, 2020].