ฤดูหนาวนิวเคลียร์

ฤดูหนาวนิวเคลียร์

29-04-2022
ฤดูหนาวนิวเคลียร์

หากวันหนึ่งโลกของเราต้องเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจ จนทำให้ต้องตัดสินใจใช้อาวุธนิวเคลียร์สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานอกจากการล้มตายของประชาชนโลกจำนวนมากนั้น พื้นที่ที่อยู่อาศัยอาจได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง จนอาจทำให้เกิดภัยพิบัติตามมา


การคาดการณ์ดังกล่าว เกิดจากการสร้างแบบจำลองโดยอ้างอิงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริง อาทิ ข้อมูลจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในประเทศญี่ปุ่นและเยอรมนี โดยความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหม้และฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายอย่างมหาศาลที่ลอยสูงขึ้นไปในระดับชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ ซึ่งลอยไปบดบังแสงอาทิตย์ที่จะส่องมายังพื้นผิวโลกทำให้สภาพอากาศบริเวณนั้นมีอุณหภูมิลดลง อาจมีค่าเฉลี่ยลดลงถึงประมาณ 9 องศาเซสเซียส จนเกิดภาวะหนาวผิดปกตินานติดต่อกันนับปี คล้ายกับเหตุการณ์ที่อิรักเผาบ่อน้ำมันที่เมืองคูเวต เมื่อปี ค.ศ. 1990 ทำให้อุณหภูมิลดลงประมาณ 4-6 องศาเซลเซียส หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ อย่างเช่น ภูเขาไฟระเบิด จนทำให้กลางวันยังดูมืดครึ้ม เมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ถูกกั้นด้วยฝุ่นละอองมหาศาล ทำให้มีแสงสว่างไม่เพียงพอสำหรับการสังเคราะห์แสงของพืช ทำให้พืชขาดแคลนอาหารและตายลง จนทำให้พืชโดยเฉพาะพืชที่เป็นอาหารของสรรพสัตว์และมนุษย์ลดจำนวนลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์อื่น ๆ ตามมาอย่างแน่นอน


ดังนั้น ฤดูหนาวนิวเคลียร์ คือ สภาวะอากาศที่ทำให้เกิดความหนาวเย็นของโลกอย่างรุนแรงขึ้นหลังจากเกิดสงครามนิวเคลียร์โดยการคาดการณ์ข้างต้นได้คล้ายกับทีมนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยรัตเกอร์ส และมหาวิทยาลัยโคโลราโด ในสหรัฐอเมริกาที่ได้อธิบายถึงฤดูหนาวนิวเคลียร์หลังจากศึกษาผลของสภาพการณ์ที่มีความเป็นไปได้สูงหลังจากการระเบิดด้วยอาวุธนิวเคลียร์


จากผลสรุปการศึกษาทำให้รู้ว่าผลจากการเกิดสงครามนิวเคลียร์อาจผลส่งกระทบและความรุนแรงมากกว่าที่คิด ไม่ว่าจะเป็นขอบเขตพื้นที่หรือความเสียหายที่จะส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศโลกในระยะเวลาหลายปี ตลอดจนระยะเวลาที่ต้องใช้ในการฟื้นฟู ดังนั้น ประเทศมหาอำนาจทั้งหลายควรร่วมมือกันในการยกเลิกการนำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้อย่างจริงจัง

Nuclear3

ผู้เขียน : นางสาวอณัญญา บุญสนอง


Link ที่เกี่ยวข้อง:

BBC Thailand (2019). อาวุธนิวเคลียร์ : ฤดูหนาวนิวเคลียร์รุนแรงแค่ไหน หากมหาอำนาจยิง “นุก” ใส่กัน. จาก https://www.bbc.com/thai/international-49578460 เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562