พลาสมาของผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 ใช้รักษาผู้ป่วยคนอื่นได้

พลาสมาของผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 ใช้รักษาผู้ป่วยคนอื่นได้

29-04-2022
พลาสมาของผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 ใช้รักษาผู้ป่วยคนอื่นได้

หนึ่งในวิธีรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความเป็นไปได้ คือ การใช้พลาสมา หรือ ส่วนประกอบของเลือดที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองใส ของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่หายแล้ว จากรายงานในวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกัน หรือ JAMA (The Journal of the American Medical Association) ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 ว่า คณะแพทย์จีนสามารถรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีอาการระดับวิกฤต จำนวน 5 คน ให้หายเป็นปกติได้ โดยใช้พลาสมาของคนที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และหายดีแล้ว เนื่องจากส่วนประกอบของเลือดดังกล่าวมีโปรตีนภูมิคุ้มกัน (Convalescent plasma) ที่ช่วยต้านโรคได้

ประเทศไทยเพิ่งเริ่มมีการประกาศรับบริจาคพลาสมาอย่างเป็นทางการ โดยมีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็นแกนนำ ร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อกระบวนการผลิตพลาสมาที่มีคุณภาพ ใช้ในการรักษาโรคโควิด-19 ต่อไป

รศ.พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “หลังจากที่ได้มีการประกาศเชิญชวนให้ผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่หายดีแล้ว กลับมาบริจาคพลาสมาที่มีภูมิต้านทานต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วยที่หายแล้ว เปรียบเสมือนเป็นเซรุ่มใช้รักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่มีอาการรุนแรง ซึ่งอาจเป็นอีกทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยผู้ป่วยให้รอดชีวิตได้ และพลาสมาที่มีภูมิคุ้มกันนี้ไม่สามารถหาได้จากที่ใด ต้องได้มาจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อและหายแล้วสร้างขึ้นมาเองได้เท่านั้น”

ผู้ป่วยโรค COVID-19 ท่านใดที่หายแล้วและมีความประสงค์จะบริจาคพลาสมา ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ได้แก่ 

     1. เป็นผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่รักษาหายแล้ว ไม่มีอาการ
     2. ออกจากโรงพยาบาลและกักตัวครบ 14 วัน
     3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแล้ว อายุ 17 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปี
     4. น้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัม

โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนออนไลน์ ให้ผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่หายดีแล้ว มาร่วมบริจาคพลาสมา เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรง สามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่ 6 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 

ภาพจาก : https://blooddonationthai.com/?p=13774
ที่มา : 1. กาชาดเปิดลงทะเบียนออนไลน์ผู้ป่วย COVID-19 ที่หายแล้ว กลับมาเป็น Hero ด้วยความสมัครใจ บริจาคพลาสมาช่วยผู้ป่วย COVID-19. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: https://blooddonationthai.com/?p=13774 [8 เมษายน 2563]
2. มีความหวัง! จีนใช้ ‘พลาสมา’ อดีตคนไข้โควิดรักษาคนไข้อาการวิกฤติหาย. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/874567 [9 เมษายน 2563]
คำค้น : พลาสมา, Plasma, โรคโควิด-19, COVID-19


ผู้เขียน : นางสาวศศลักษณ์ มูลรินต๊ะ นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.