“ต้องดีกว่าเดิม!” บริษัทโมเดอร์นาพัฒนาวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม

“ต้องดีกว่าเดิม!” บริษัทโมเดอร์นาพัฒนาวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม

29-04-2022
“ต้องดีกว่าเดิม!” บริษัทโมเดอร์นาพัฒนาวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม

https://www.modernatx.com/blog/moderna-2020-shareholder-letter

หลังจากการนำเสนอข่าวพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์ในต่างประเทศมากขึ้น ผนวกกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ระบุว่าเชื้อไวรัสกลายพันธุ์เหล่านี้สามารถติดต่อได้ง่าย และอันตรายมากกว่าสายพันธุ์เดิม ทำให้นานาประเทศตื่นตัวในการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์มากขึ้น ทั้งยังกระตุ้นให้ผู้พัฒนาวัคซีนทำการศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อกลายพันธุ์ด้วย                                       

25 มกราคม พ.ศ. 2564 มีรายงานการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน mRNA-1273 และ BNT 162 ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กลายพันธุ์ของบริษัทโมเดอร์นา (Moderna) และ ไฟเซอร์ (Pfizer) การศึกษาพบว่า วัคซีนทั้ง 2 บริษัทฯ สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ 2 ชนิด ได้แก่ สายพันธุ์ B.1.1.7 ซึ่งเป็นสายพันธุ์อังกฤษ และ สายพันธุ์ B.1.351 ซึ่งเป็นสายพันธุ์แอฟริกาใต้ได้

แต่ผลการทดสอบกลับไม่เป็นที่น่าพอใจนัก โดยทีมวิจัยบริษัทโมเดอร์นาพบว่าวัคซีนของบริษัทกระตุ้นให้ร่างกายผลิตแอนติบอดี (Antibody) ซึ่งเป็นโปรตีนที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสร้างขึ้นเพื่อจัดการเชื้อโรค และสิ่งไม่พึงประสงค์ที่เข้าสู่ร่างกายที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ B.1.351 ได้ต่ำกว่าเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมมาก ทำให้ทีมผู้พัฒนาตั้งเป้าหมายใหม่ในการพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์ สายพันธุ์แอฟริกาใต้ และสายพันธุ์กลายพันธุ์อื่น ๆ มากขึ้น

ทั้งนี้ทีมผู้วิจัยยังคงย้ำว่าแม้ประชากรบางส่วนในโลก ได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปบ้างแล้ว แต่วัคซีนไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้อย่างสมบูรณ์ แม้แต่เชื้อที่ไม่ได้กลายพันธุ์ เพียงแต่ช่วยลดอัตราการติดเชื้อลงเท่านั้น ดังนั้นผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วยังสามารถติดเชื้อได้ในอัตราที่ต่ำ และอาจมีอาการไม่รุนแรง ดังนั้นทั้งผู้ได้รับ และยังไม่ได้รับวัคซีนต้องสวมหน้ากากอนามัยหมั่นทำความสะอาดร่างกาย และสิ่งของต่าง ๆ รวมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

เรียบเรียงโดย ปวิตา ลิขิตเดชาโรจน์
                     นักวิชาการ กองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แหล่งที่มา
https://www.nytimes.com/2021/01/25/health/coronavirus-moderna-vaccine-variant.html
https://time.com/5933340/moderna-covid-19-vaccine-new-strains/
https://www.bbc.com/thai/international-55833854

เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564