บราซิลพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 กลับมาติดเชื้อซ้ำด้วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์คนแรกของโลก

บราซิลพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 กลับมาติดเชื้อซ้ำด้วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์คนแรกของโลก

29-04-2022
บราซิลพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 กลับมาติดเชื้อซ้ำด้วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์คนแรกของโลก

ดร.ชนินทร์ สาริกภูติ นักวิชาการ กองวิชาการวิทยาศาสตร์ อพวช.

8 มกราคม 2564 คณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและศึกษาดอร์ (IDOR : D’Or Institute for Research and Education) ประเทศบราซิล ตรวจพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 (COVID-19) รายแรกของโลกที่กลับมาติดเชื้อซ้ำ เป็นสตรีชาวบราซิลอายุ 45 ปี ซึ่งมีผลตรวจการติดเชื้อโรคโควิด 19 เป็นบวกครั้งแรก เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมีผลตรวจเป็นบวกอีกครั้งจากการติดเชื้อโรคโควิด 19 ชนิดกลายพันธุ์ ในเดือนตุลาคม พ.ศ 2563 ซึ่งสตรีดังกล่าวไม่มีอาการเจ็บป่วยร้ายแรงจากการติดเชื้อทั้งสองครั้ง โดยการติดเชื้อครั้งที่สองนี้เป็นการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ชนิดกลายพันธุ์ที่มีชื่อว่า “อี484เค” (E484K) ซึ่งมีต้นกำเนิดในประเทศแอฟริกาใต้ และเคยปรากฏอยู่ในบราซิลก่อนหน้านี้แล้ว

อย่างไรก็ตาม เพื่อยืนยันกรณีติดเชื้อซ้ำดังกล่าว จำเป็นต้องมีการตรวจวิเคราะห์จีโนมหรือพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทั้งสอง และเปรียบเทียบลำดับ RNA ซึ่งเป็นโมเลกุลไพรม์ (Prime) ของ DNA เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเชื้อไวรัสทั้งสองสายพันธุ์นั้นแตกต่างกัน

ทั้งนี้ คณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและศึกษาดอร์ ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการค้นพบครั้งนี้ว่า การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสที่ก่อโรคโควิด 19 สายพันธุ์ E484K นี้ อาจจะขัดขวางการทำงานของแอนติบอดีในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคโควิด 19 ได้ โดยปัจจุบันบราซิลได้ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ชนิดกลายพันธุ์แล้วอย่างน้อย 5 สายพันธุ์

บรูโน โซลาโน (Bruno Solano) นักวิจัยจากสถาบันวิจัยและศึกษาดอร์ กล่าวว่า การค้นพบครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณเตือน และตอกย้ำความจำเป็นของการรักษามาตรการควบคุมโรคระบาดใหญ่ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม การใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือให้สะอาด และการเร่งรัดกระบวนการพัฒนาวัคซีน และการฉีดวัคซีนดังกล่าวให้กับประชาชนเพื่อป้องกันโรคโควิด 19

ที่มาข้อมูล :
Brazil detects first case of re-infection with coronavirus variant. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา : http://www.xinhuanet.com/english/2021-01/09/c_139653671.htm [12 มกราคม 2563]
คำค้น : COVID-19, E484K, Prime