สัตว์โลกมีพฤติกรรมการนอนหลับมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีวิวัฒนาการสมอง

สัตว์โลกมีพฤติกรรมการนอนหลับมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีวิวัฒนาการสมอง

29-04-2022
สัตว์โลกมีพฤติกรรมการนอนหลับมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีวิวัฒนาการสมอง

   เมื่อไม่นานที่ผ่านมานี้ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคิวชู ของประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการวิจัยเรื่องสัตว์ที่ไม่มีวิวัฒนาการของสมองจะสามารถนอนหลับได้หรือไม่ การวิจัยนี้ได้มีการเผยแพร่ในวารสาร Science Advances โดยระบุไว้ว่า สัตว์จำพวก ไฮดราและแมงกะพรุนที่ไม่มีสมอง มีสภาวะที่เรียกว่างีบหลับเหมือนสัตว์ทั่วๆไป ซึ่งทีมนักวิจัยได้มีการมีการตั้งกล้องเพื่อดูความเคลื่อนไหวของไฮดราชนิดHydra vulgaris โดยสังเกตพฤติกรรมการเคลื่อนไหวและหยุดนิ่ง พร้อมทั้งให้มีการเปิดแสงไฟจากอุปกรณ์แฟลชเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ไฮดรามีการเคลื่อนไหวอีกด้วย

     ทีมผู้วิจัยพบว่า ไฮดรามีรอบการนอนหลับและตื่น 4 ชั่วโมงสลับกัน อีกทั้งยังมีอาการนอนหลับพักไม่เพียงพอ เมื่อถูกรบกวน เช่น อาจจะมีการนอนในรอบถัดไปนานขึ้น หรือ หรือเซลล์เติบโตลดน้อยลงอีกทั้งไฮดรายังไวต่อแรงสั่นสะเทือนอีกด้วย ทั้งยังมีการทดสอบสารเคมีที่มีฤทธิ์ในการการควบคุมการนอนหลับในมนุษย์ อย่าง ฮอร์โมนเมลาโทนินและสารสื่อประสาท GABA ซึ่งสารที่กล่าวมานี้สามารถช่วยให้พวกมันสามารถนอนหลับได้นานขึ้นเช่นเดียวกันกับในคน แต่การทดลองของสารโดพามีน ที่มีฤทธิ์ทำให้ไม่ง่วง กลับส่งผลตรงกันข้างเมื่อใช้กับไฮดรา

ดร. ไทจิ อิโต หนึ่งในนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคิวชู กล่าวว่า จากการทดลองนี้ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วว่าสัตว์โลกมีกลไกภายในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการนอน ก่อนที่สมองจะมีการวิวัฒนาการ

S 24993838

ผู้เขียน นัฏฐรินีย์  บุตรดีวงศ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์ อพวช.

ที่มาของแหล่งข้อมูล (Reference)

https://www.bbc.com/thai/international-55694405