ข้อควรระวัง ! การใช้ยาเพื่อรักษาโควิด-19

ข้อควรระวัง ! การใช้ยาเพื่อรักษาโควิด-19

29-04-2022
ข้อควรระวัง ! การใช้ยาเพื่อรักษาโควิด-19

นักวิทยาศาสตร์ทดสอบยาหลายชนิด รวมถึงยาที่ใช้สำหรับการบำบัดอาการวิตกกังวลและอาการแพ้ต่าง ๆ ในการป้องกันไม่ให้ไวรัสโคโรนาเข้าโจมตีระบบเซลล์ในร่างกายและจำลองตัวเอง แต่กลับพบว่ายาบางชนิดที่ใช้ในการบำบัดอาการโรคโควิด-19 กลับส่งผลเสียมากกว่า
องค์ประกอบในตัวยาบรรเทาอาการไอ หรือ dextromethorphan กลับเป็นตัวเร่งการเติบโตของเชื้อซาร์สโคฟ-2 (SARS-CoV-2) ตามผลการทดลองในห้องปฏิบัติการกับเซลล์ของลิง องค์ประกอบดังกล่าวเร่งให้กระบวนการตั้งรับความกดดันในระดับเซลล์ทำงาน กลายเป็นประโยชน์ให้เชื้อไวรัสจำลองเซลล์ได้ อย่างไรก็ดี ไบรอัน ชอยเช็ต (Brian Shoichet) แห่งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ไม่ได้แนะนำให้เราหยุดการใช้ dextromethorphan เพราะเป็นเพียงผลในระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้น เพราะในมนุษย์ ตัวยาบรรเทาอากาศไอกลับไม่ส่งผลให้การติดเชื้อโรคนั้นเลวร้ายมากขึ้น แต่ผลจากห้องปฏิบัติการเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม จึงจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน
ชอยเซ็ตเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานในระดับนานาชาติ เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนของไวรัสโคดรนากับโปรตีนที่พบในเซลล์ของมนุษย์กับลิง เซลล์ปอดเป็นส่วนที่ผลิตโปรตีนในปฏิสัมพันธ์นี้มากที่สุด ด้วยเหตุนี้ จึงอธิบายถึงอาการโรคโควิด-19 ที่โจมตีปอดและก่อให้เกิดความรุนแรงของโรงมากกว่าบริเวณอื่น
นักวิทยาศาสตร์ทดสอบยาหลายชนิดที่จะช่วยในการยับยั้งการเติบโตของไวรัสที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว ยาที่ใช้การรักษาโรคที่มีสาเหตุจากจิตใจ เช่น antipsychotics haloperidol และ cloperazine รวมถึงยาที่อยู่ในขั้นทดลองที่ชื่อว่า zotatifin สำหรับต่อต้านเซลล์มะเร็ง เหล่านี้ส่งผลเป็นที่น่าพึงพอใจกับเซลล์ลิงในระดับห้องปฏิบัติการ แต่กลับไม่สามารถช่วยบรรเทาโรคโควิด-10 ในมนุษย์แต่อย่างใด
นอกจากนี้ พบว่าฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสามารถยับยั้งการจำลองเซลล์ของไวรัส ซึ่งอาจอธิบายอีกนัยหนึ่งว่าเหตุใดผู้หญิงจึงมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 น้อยกว่าผู้ชาย

ผู้เขียน

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

แหล่งที่มาของข้อมูล

Gordon, D.E. et al. A SARS-CoV-2 protein interaction map reveals targets for drug repurposing. Nature. Published online April 30, 2020. doi: 10.1038/s41586-020-2286-9

Saey, Tina Hesman. Some existing drugs might fight COVID-19. One may make it worse. Published online April 30, 2020. available from https://www.sciencenews.org/article/covid-19-coronavirus-cough-syrup-medicine-ingredient-virus-worse, accessed on May 05, 2020.