Huawei ประกาศความเป็นผู้นำ 6G พร้อมเปิดตัวอุปกรณ์ ในปี 2030

Huawei ประกาศความเป็นผู้นำ 6G พร้อมเปิดตัวอุปกรณ์ ในปี 2030

29-04-2022
Huawei ประกาศความเป็นผู้นำ 6G พร้อมเปิดตัวอุปกรณ์ ในปี 2030

ปัจจุบันเราอาจได้ยินเกี่ยวกับข้อมูล 5G ที่บรรดาผู้ให้บริการเครือข่าย หรือบริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ประกาศว่ามีการนำเทคโนโลยี 5G เพิ่มเข้าไปกับการให้บริการ แต่สำหรับค่ายยักษ์ใหญ่อย่างหัวเว่ย มองข้าม 5G และประกาศพร้อมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 6G แล้ว

เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ 2564 เฟซบุ๊ก techhub ได้ระบุข้อมูลตามรายงานของ CGTN ว่า Mr. Xu Zhijun รองประธานกรรมการของหัวเว่ย ได้กล่าวผ่านการประชุมนักวิเคราะห์ระดับโลก โดยแจ้งว่า จะเปิดตัวอุปกรณ์ 6G และเครือข่าย 6G ในปี ค.ศ. 2030 พร้อมทั้งจะมีหนังสือรายงานฉบับสำคัญ (หนังสือปกขาว) ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 6G

หากเป็นไปตามที่ Mr. Xu Zhijun แจ้ง เราจะสามารถใช้งานความเร็วในการส่งข้อมูลในระดับเทราเฮิร์ต (5G กิกะเฮิร์ตความเร็วในการส่งข้อมูล 100 GHz ส่วน 6G ความเร็วในการส่งข้อมูลมากกว่า 5G ถึง 50 เท่า) โดยใช้เวลาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งสามารถสำเร็จได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง 9 ปี แต่ก็ไม่ใช่แค่หัวเว่ยเท่านั้นที่พัฒนาเทคโนโลยีด้าน 6G เพียงเจ้าเดียวในโลก เรามารอดูว่า ในอนาคตอันใกล้เราจะเห็นรูปแบบของ 6G เป็นไปในทิศทางไหนบ้าง

 

ที่มาของแหล่งข้อมูล:
[1] 2564./ ไม่ได้มาเล่น ๆ หัวเว่ยซุ่มเปิดตัว 6G ในปี 2030./ สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564./ เข้าได้จาก: Facebook techhup
[2] 2021./ Huawei Plans to Launch 6G in 2030./ สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564./ เข้าได้จาก: https://sea.pcmag.com/networking/43149/huawei-plans-to-launch-6g-in-2030
[3] Mr. Xu Zhijun (Eric Xu)./ สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564./ เข้าได้จาก: https://www.huawei.com/en/executives/board-of-directors/xu-zhijun

 

เรียบเรียง: วรรณวจี สุจริตธรรม
ตรวจทาน: ยงยุทธ แก้วจำรัส
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ